Til høsten vil Høgskolen i Hedmark få sin første stipendiat på emnet «Alf Prøysens kunstnerskap». Det er en milepæl i Prøysen-forskingen.
Opprinnelig hadde Høgskolen et ønske om å etablere tre stipendiatstillinger, som alle skulle dreie seg om Prøysen. Sparebanken Hedmark og Eidsiva ble søkt om å støtte én stilling hver. Nå har Sparebanken behandlet saken og sagt nei til å delta, mens direktør Maren Kyllingstad i Eidsiva sier de ikke har fått noen søknad.
Men én stilling blir det likevel, for det tredje planlagte stipendiatet er det Høgskolen selv som har funnet midler til. Og ifølge instituttleder Anne Marit Vesteraas Danbolt ved Institutt for humanistiske fag på Høgskolen er de fortsatt på leting etter mulige sponsorer til i det minste ett til.
- Vi har ikke gitt opp med dette, sier Anne Marit Vesteraas Danbolt.
- Vår utfordring er å synliggjøre at dette er noe som det er viktig å satse på. Både en høgskole og et universitet skal være kunnskapsprodusenter i et bredt perspektiv. Så det er viktig å tenke ut over et direkte næringsutviklingsperspektiv. Vi trenger noen med et vidt kultursyn, og ei bra pengebok.
Men hun legger til at både Sparebanken Hedmark og Eidsiva allerede støtter Høgskolen i Hedmark på en rekke måter.
Det var i januar det ble utlyst «inntil tre stillinger som doktorgradsstipendiat på området Alf Prøysens kunstnerskap. Og selv om det akkurat nå ser ut til å kunne dreie seg om én stilling heller enn tre, er tanken stadig at oppstart skal skje til høsten. Deretter vil stipendiaten(e) ha tre år på seg til å jobbe fram mot en avhandling.
I disse dager utgår fristen for å melde sin interesse. Deretter vil søkerne ha en måned for å skrive en prosjektbeskrivelse, ifølge Vesteraas Danbolt. En komité vil deretter ta for seg søkerne, for å finne den beste Prøysen-forskeren.
Innen Høgskolen i Hedmark er dette første gangen de knytter en stipendiatstilling direkte til et enkelt forfatterskap. Og uansett høgskole eller universitet så er dette første gangen det satses så ambisiøst på Prøysen-forskning her til lands. Ole Karlsen, litteraturprofessor på Høgskolen i Hedmark, har da også kalt det «en skandale» at det ennå ikke er gjort en eneste doktorgradsavhandling på Prøysen. Men nå ligger det an til å skje, om tre-fire års tid, i Hamar.
- Vi tror at dette vil bli et løft for Høgskolen, sier Anne Marit Vesteraas Danbolt.
Stipendiatstillingen - en eller flere - er en del av Høgskolen i Hedmarks Prøysen-prosjekt fram mot 2014, som ledes av professorene Ole Karlsen (litteraturvitenskap) og Lars Anders Kulbrandstad (språkvitenskap).
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00