Poeter fra Norge og Norden står nærmest i kø for å komme til Hamar i forbindelse med Rolf Jacobsen-dagene 2012.
Nordisk samtidspoesifestival - Rolf Jacobsen-dagene arrangeres fra 8. til 11. mars neste år.
Festivalen kan allerede nå opplyse at en rekke kjente poeter kommer til Hamar i disse marsdagene. Hør bare her:
• Hanne Bramness
• Ingrid Storholmen
• Cecilie Løveid
• Anna Bache-Wiig
• Paal-Helge Haugen
• Ingvild H. Rishøi
• Bengt Berg (fra Sverige)
• Katarina Frostenson (fra Sverige)
• Arvid Torgeir Lie
• Cornelius Jakhelln
• Marianne Larsen (fra Danmark).
Festivalen har søkt Hedmark fylkeskommune om 100.000 kroner i støtte til den kommende festivalen. I søknaden heter det at festivalen i 2012 er en naturlig videreføring av årets Rolf Jacobsen-dager.
- For å bygge opp interessen for lyrikken lokalt, regionalt og nasjonalt er det nødvendig å arrangere festivalen med denne type bredde hvert år i stedet for bare annethvert år som tidligere. Festivalledelsen følger opp ambisjonene om å skape en sentral og viktig arena for samtidslyrikk, ikke bare for Norge, men for hele Norden. Siktemålet er at vi skal kunne ta imot og presentere sentrale poeter fra alle nordiske land i en festival med litterær bredde, påpeker Gunnar Brox Haugen, som både er styreleder i Rolf Jacobsens Venner og administrativ leder for Rolf Jacobsen-dagene 2012.
Temaet for neste års festival er lyrikk og musikk, noe som blant annet markeres ved at Cornelius Jakhelln og bandet Himmeriksskvadronen framfører norske dikt tonesatt med monumental støyrock.
Festivalen åpner 8. mars, som ikke bare er Rolf Jacobsens fødselsdag, men også den internasjonale kvinnedagen. Begge deles skal markeres. Professor Atle Kittang skal holde Rolf Jacobsen-forelesningen 2012 i Festiviteten, der han skal ta for seg Hanne Bramness' forfatterskap. Bramness kommer også til Festiviteten denne kvelden, både for å overvære forelesningen og for å feire kvinnedagen under arrangementet Nordisk kvinnelyrikk.
Rolf Jacobsen-dagene lanserer dessuten sin egen bokserie, som skal ha hovedtittelen Nordisk samtidspoesi med vekslende undertitler. Den første boka er klar i mars. Også den nordiske diktantologien Treklang, som ble til etter poesiverkstedene med ungdom fra Hamar og vennskapsbyene Lund i Sverige og Viborg i Danmark under årets festival, skal vær klar til utgivelse i mars.
Årets festival hadde et overskudd på 52.729 kroner. Neste års festival har et budsjett på 675.000 kroner, hvorav det meste går til honorar, reise og opphold for de mange poetene som skal delta. Lokalleie er beregnet til 28.000 kroner, leie av lys og lyd koster 40.000 kroner, mens markedsføringen er beregnet til 50.000 kroner. Det er satt av 45.000 kroner til administrasjon og gjennomføring.
Festivalen håper på 100.000 kroner i tilskudd fra både Hamar kommune og Hedmark fylkeskommune, samt 150.000 kroner fra Fritt ord og 100.000 kroner fra kulturrådet. Det er beregnet 70.000 kroner i billettinntekter.
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00