HAMAR
- Helt vilt. Kirsten Flagstad er vitterlig er regnet som en av Norges fire store, sammen med Ibsen, Grieg og Munch, men hundreårsjubileet hennes er ansett som et lokaljubileum. Slik kommenterer leder ved Kirsten Flagstadmuseet, Ragnhild Nyhus saken. Det er foreløpig Hamar kommune og Musikkens venner som finansierer jubileet for verdens største sopran gjennom tidene.
Før helga brakte HA nyheten om at Kulturdepartementet ikke har gitt spesifikke instruksjoner for et Prøysen-år i 2014, på linje med Bjørnson, Wergeland og Ibsen. Men det stopper ikke med 'n Alf. Verken Kulturdepartementet eller Hedmark fylkeskommune nevner Kirsten Flagstad-jubileet 2013 i sine tildelinger til fylkets fire tyngste kulturinstitusjoner. Verken Teater Innlandet, Kunstbanken, Festspillene i Elverum eller Ringsakeroperaen har fått noe oppdrag eller føring i sine tildelinger av midler.

Ingen nevnt ingen glemt?

Teater Innlandet får nærmere 20 millioner kroner i statsstøtte. I tildelingsbrevet for 2013 nevner departementet Grunnlovsjubileet i 2014 og jubileet for allmenn stemmerett i 2013. Ingen andre jubileer er nevnt, til tross for at Hedmark skal feire jubileum for nasjonale og internasjonale størrelser som både Edvard Munch, Alf Prøysen og Kirsten Flagstad de neste to åra. Kunstbanken får sine midler fra fylkeskommunen. Den forutsetter for sitt tilskudd på knapt fem millioner for 2012 at institusjonen «skal planlegge deltakelse i markeringsår for viktige personer fra Hedmark», og nevner Munch 2013 og Prøysen 2014, samt grunnlovs og stemmerettsjubileene. Det samme gjelder Ringsakeroperaen, som årlig mottar cirka 3,5 millioner kroner fra staten. Til tross for at den er definert som distriktsopera får den ikke et ymt om ønsket innsats i forhold til Norges største operajubileum. Kirsten Flagstad er heller ikke nevnt i tildelingen til Festspillene i Elverum, som i år mottar cirka 2,2 millioner kroner i statsstøtte, og i likhet av Ringsakeroperaen får 15 prosent av sin støtte i tillegg fra fylkeskommunen.
- Om det er ille at planleggingen av Prøysen-jubileet starter sent, hvor ille er det da ikke at Kirsten-jubileet er så lavt prioritert? sier Ragnhild Nyhus.
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00