Med «Fragile Mind» framsto hun i 2013 for første gang på plate med navnet Martine Kraft. Og selv om hardingfela fortsatt sto i sentrum, viste hun sin vilje og evne til å gå nye veger, med utgangspunkt i et spenningsfylt sagn- og mytestoff,

Nå er nyskapningen «Solefall her», og selv om hun fortsatt har sitt fundament i en nordisk eventyrverden, er det mye som har skjedd siden sist, og som tilfører «Solefall» en annen styrke og sikkerhet enn tidligere, uten at det går ut over det vare og vakre.

Mer rockete

Med «Solefall» er det også kommet inn et mer rockete uttrykk enn tidligere hos henne. Fortsatt har Martine Kraft sin styrke som utøver i felespillet, men den ganske særegne stemmebruken hennes er med på å skape et innholdsrikt og variert uttrykk. Det kan være røft og eksplosivt, men like gjerne drømmende og søkende. Det er blitt sagt at Martines uttrykk er formet som en slags urkraft som vekkes til live, men samtidig har uttrykket noe av det magisk lokkende ved seg.

Og selv om det kan virke som om hun har nådd fram til en annen sikkerhet i uttrykket sitt, er det stadig rikelig rom for både det uutsagte og antydede. Og stadig er det nettopp denne åpenheten, denne viljen til å antyde og gi rom fotr magien, som er det som drar sterkest i dette stoffet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00