– Kjæ­re Ha­mar, en­de­lig! ut­brøt Ing­rid Bjørn­ov da hun og Øy­stein Sunde gikk på sce­nen i kul­tur­hu­set søn­dag kveld – til en for Ha­mar-publikumet et­ter­leng­tet kon­sert. Det vak­te nem­lig stor opp­sikt i fjor da det ble kjent at Bjørn­ov og Sunde var blant fle­re lands­kjen­te ar­tis­ter som ikke fikk opp­tre i kul­tur­hu­set. Interessen vis­te seg også å være stor et­ter at de en­de­lig ble slup­pet til: Da bil­let­te­ne ble lagt ut for salg i be­gyn­nel­sen av ja­nu­ar, ble hele Kirs­ten Flagstad-sa­len ut­solgt på un­der et døgn.

Stif­te­ma­skin som slag­verk

Både Bjørn­ov og Sunde er svært po­pu­lære og ulike artister. Sunde har bak­grunn fra blues og coun­try, og syn­ger san­ger med høyt tem­po. Bjørn­ov er der­imot mer ori­en­tert mot sang­ba­re me­lo­di­er. Også teks­te­ne og fram­fø­rings­stil er nok­så uli­ke, men den bob­len­de krea­ti­vi­te­ten som kjen­ne­teg­ner beg­ge ar­tis­te­ne er der helt fra start.

Den kom­mer spe­si­elt godt til ut­trykk i Bjørnovs sang «In­kas­so­var­sel», der hun syn­ger om ut­ford­rin­ge­ne ved å hol­de or­den på bi­lag og reg­nin­ger. Mens Bjørn­ov syn­ger «Forfalleri-forfallera» sør­ger Sunde for et ryt­misk og le­kent ak­kom­pag­ne­ment – ved å slå på hul­le- og stif­te­ma­ski­ner.

Spon­ta­ne sang­frag­men­t

Men det er i det de to ar­tis­te­ne går over i av­de­lin­gen de selv kal­ler «ymse» at det vir­ke­lig tar av. Her le­ker de seg med kor­te sang­frag­men­t som rom­mer alt fra en vise om FIFA-top­per (med «Dy­re­ne i Af­ri­ka» som me­lo­di) til en «Sint wie­ner­vals om eggepulveromelett». Ar­tis­te­ne fram­står som im­pul­si­ve, og det er her, når nes­te trekk er umu­lig å for­ut­se, at de er på sitt mor­som­ste.

Sunde glim­rer med sitt vir­tuo­se gi­tar­spill i «Black Mountain drag», og spil­er med fint ryt­misk driv. Der­et­ter setter de i gang den hu­mør­fyl­te du­et­ten «Fi­nans­ak­ro­ba­tikk». Dy­na­mik­ken mel­lom Bjørn­ov og Sunde er jevn, og beg­ge slip­per til med eget ma­te­ria­le noen­lun­de likt. 

Til tross for – el­ler kan­skje på grunn av - for­skjel­le­ne seg imellom klar­te de å mane fram lat­ter­brøl hele kvel­den.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.