– Det­te var gøy! Jeg hå­per jo på sei­er, men det mor­som­ste er jo å spil­le, sier ti år gam­le Helle So­fie Foss­tveit. Den unge kor­net­tis­ten fra Kol­bu Jen­te- og Gut­te­korps del­tar på Hed­mark- og Opp­lands­mes­ter­ska­pet for al­ler før­s­te gang. 

Det er rene korps­fes­ten i Bru­mund­dal den­ne hel­ga. 11 sko­le­korps og 16 ama­tør­korps fra hele Inn­lan­det fyl­ler Tea­ter­sa­len med to­ner av alle slag, i håp om å nå pal­len når dom­mer­ne le­ser opp sin be­døm­mel­se. Lør­dag er det de unge sko­le­korps­mu­si­kan­te­ne som mø­tes, mens de voks­ne kon­kur­re­rer på søn­dag. 

Even Bosaaen og Mag­ne Ris­to spil­ler i Bru­mund­dal Jen­te- og Gut­te­mu­sikk, som er før­s­te korps ute i il­den. De to slag­ver­ker­ne for­tel­ler at kon­kur­ran­ser er en vik­tig del av korps­li­vet:

– Det er greit å del­ta, for det gir oss noe litt an­net å øve til enn kon­ser­ter, for­tel­ler Mag­ne.

For­nøy­de ar­ran­gø­rer

Vert­ska­pet for kon­kur­ran­sen rul­le­rer an­net­hvert år. I fjor var det i kul­tur­hu­set på Ha­mar, mens ar­ran­ge­men­tet nå flyt­tes over kom­mu­ne­gren­sa til Bru­mund­dal. Det er ar­ran­gø­re­ne i Rings­aker Ja­nit­sjar for­nøyd med: 

– Å ar­ran­ge­re korps­mes­ter­skap er en vel­dig so­si­al og mor­som dug­nad! Del­ta­ker­ne her er bli­de og for­nøy­de, og det er en fin måte for korp­set å vise seg fram på, sier le­der i Rings­aker Ja­nit­sjar, Hen­ri­et­te Heg­ge­lund for­nøyd.

Sei­er til HUK

I foa­je­en vrim­ler det av unge mu­si­kan­ter, som en­ten gjør seg klar til dyst, el­ler tar seg en pust i bak­ken et­ter de har vært på sce­nen. To av dem er Lin­nea Sveen-Karlsen og Alex­an­dra Sal­ce­do fra Ha­mar Jen­te- og Gut­te­korps, som også kon­kur­re­rer for før­s­te gang. Det er en spen­nen­de ny opp­le­vel­se, for­tel­ler de: 

– Jeg grud­de meg litt, men det var vel­dig gøy, sier Lin­nea. Et­ter å ha spilt alt fra Bach til The Beat­les inne i sa­len. Det er vik­tig med ut­ford­rin­ger, for­tel­ler de.

Lør­da­gens kon­kur­ran­se end­te med sei­er til Ha­mar Ung­doms­korps i 1. di­vi­sjon, som vant med 89 po­eng. Ha­mar Jen­te- og Gut­te­korps og Bru­mund­dal Jen­te- og Gut­te­mu­sikk del­tok i 3. di­vi­sjon og fikk hen­holds­vis 85 og 86 po­eng. 


Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.