FAU-lederen ved Prestrud skole sier nettvett er et tema det snakkes mye om blant både elever, foresatte og skoleansatte. Senest tirsdag var politiet innom skolen for å informere om nettvett og gode holdninger generelt.

– Våre barn vokser opp i en tid med helt andre muligheter enn vi hadde. Det er vanskelig for oss som foreldre å vurdere hvilke konsekvenser bruk av sosiale medier kan ha for barna, sier hun.

Lyngvær sier foreldre har ulike oppfatninger av hvilke utfordringer som er knyttet til de ulike mediene, og at det for mange kan være vanskelig å sette grenser.

– Skolen og FAU oppfordrer derfor foreldre til å forholde seg til aldersgrenser for bruk av sosiale medier. Helt fra de første trinnene oppfordres det til å være bevisst på å følge aldersgrensene satt av de ulike sosiale mediene, og til å ha en åpen dialog med barna om dette, sier hun.

Assisterende rektor Gerda Vee er enig med Lyngvær. Hun legger til at skolen nå innfører det nettbaserte læringsverktøyet «Bruk huet». I tillegg lærer barna nettvett allerede fra første trinn.

Gro Elisabeth Bråten er leder i driftsutvalget ved Prestrud skole. I tillegg har hun selv barn som er elever ved skolen.

– Mange barn er på sosiale medier altfor tidlig. Det er viktig å kunne løfte debatten om hva som er greit til et høyere nivå, sier hun.

Bråten mener regelmessig og systematisk informasjon er på sin plass. Hun støtter forebygging, for eksempel ved at politiet møter opp og informerer.

– Skolen og politiet gjør mye bra, men utfordringen er å få med foreldrene. Mange sier ja når barna vil bruke sosiale medier. Foreldrene opplever et sterkt press når barna argumenterer med at «alle de andre» gjør det, sier hun.

Bråten minner om at nettvett og klare regler handler om mer enn bare sosiale medier.

– Barn må lære at aldersgrensene er der av en grunn. Spill er en utfordring som kanskje er verre enn sosiale medier, sier hun.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00