Hva synes du er de beste og viktigste verkene innenfor litteratur, billedkunst, musikk, teater, film og arkitektur skapt av hedmarkinger eller med tilknytning til Hedmark? Kom med dine innspill til lista!

Mail til gve@h-a.no

Sms til 915 29 690

Melding til Hamar Arbeiderblad på vår Facebookside

Leveres til Hamar Arbeiderblad i Grønnegata 64

Sendes Hamar Arbeiderblad, Pb. 262, 2302 Hamar

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00