Og når Moshagen ikke tenker på veg, så tilbringer han tid med familien og gode kamerater, hører på musikk eller går en tur med bikkja. Sannsynligvis på grusveg, i alle fall ikke på motorveg. Men han nyter gjerne en kjøretur i Stange. For motorvegen fra Kolomoen og sørover i skogen er ifølge Øyvind Moshagen solid håndverk. Slik veg vil han ha mer av, men han vil ha den billigere, og raskere på plass.

– Hva er Nye Veier?

– Det er et nytt statlig selskap som har fått som ansvar å bygge ut definert portefølje av motorveger i Norge. Det er ved siden av Statens vegvesen, den andre store veiutbyggeren i Norge, styrt av samme eier. Men vi har et litt mer spisset og tydelig oppdrag. Vi skal bygge motorveger med tilhørende kryss og krysninger.

– Hva er dine oppgaver?

– Jeg har fullt ansvar for å bygge ny firefelts-E6 fra Kolomoen til Øyer på en så god og effektiv måte som overhodet mulig.

– Hamar-ordfører Einar Busterud har uttalt at dere prøver dere på en blanding av effektivisering, få andre til å betale mer av regninga og dårligere standard på vegen. Hvordan er det egentlig dere gjør det?

– Vi har knytta til oss de aller beste fagmiljøene i Norge, og har ansatt svært dyktige og erfarne folk. Vi er omfatta av akkurat det samme regelverket som alle andre, så vi vil bygge en minst like god veg som alle andre som bygger veg. Men vi som selskap har også fått i oppdrag å utfordre regelverk og standarder fra regjeringen. Det politiske er en del av en jobb som dette, og vi har forskjellige roller. Vi er fakta- og kunnskapsbasert i forhold til våre prosjekt. Men noen ganger er det slik at politikerne bestemmer, og vi respekterer det.

– Nye Veier har fått en del kritikk, og de rødgrønne partiene har vært inne på å legge ned selskapet. Hvorfor har det livets rett?

– Vi har livets rett fordi vi kommer til å levere billigere og minst like bra prosjekter som staten har gjort før. Det blir en vesentlig raskere utbygging og lavere bompenger. Vi har fått 540 kilometer motorveg, som vi skal bygge ut på tjue år. Nå tror vi at vi skal klare det på nærmere tolv. Da blir det 540 kilometer motorveg åtte år raskere, og det er veldig mange dødsulykker spart.

– Etter planen skal ny firefelts E6 åpnes til Moelv i 2021. Blir det sånn?

– Jada. Det blir det. Så har vi en intensjon om å begynne å bygge nordover, om ikke umiddelbart, så i alle fall så fort som mulig så vi har en kontinuerlig utbygging. Vi skal også planlegge før vi skal bygge.

– Prosjektet ny firefelts-E6 fra Kolomoen til Øyer i Oppland har en kostnadsramme på 20 milliarder. Holder det?

– Ja. Det holder.

– Blir det billigere?

– Ja, det skal vi få til. Med modellen til Nye Veier, så regner vi med at vi skal klare å spare opp mot 20 prosent. Det er det ambisiøse målet vårt allerede nå på utbyggingen av Kolomoen-Moelv. Større kontrakter, mer ansvar til entreprenørene, andre kontraktsformer, god risikofordeling og utbygging over lengre strekninger gir store besparelser.

– Hva er den største utfordringen med vegbyggingen?

– Det er det å behandle trafikantene i byggefasen, slik at man får minst mulig ulemper. Vi har også et fokus på å ivareta dyrket mark på en god måte. Så er det selvfølgelig Åkersvika som er en stor utfordring, men som er det elementet vi har jobbet mest med det siste året. I tillegg skal vi ikke ha alvorlige skader på anlegget. Alle arbeiderne skal komme skadefrie hjem til middag hver dag.

– Blir det lys på nye E6?

– Det vet vi ikke ennå. Vi venter på Vegdirektoratets behandling av den nye håndboka der dette omhandles. Så får vi vurdere hva vi gjør når den boka er stemplet endelig. Men vi registrerer så klart at en del er opptatt av det.

– Blir vegen tryggere med lys?

– Hvis vi ser på strekningen fra Dal til Kolomoen, så er det ingen alvorlige ulykker på den vegen, som er uten lys. Forskingen viser at det ikke blir mer ulykker.

– Du har bakgrunn fra Statens vegvesen, og har bygget E6 i Gudbrandsdalen. Hva er interessant med veg?

– Vi skal bidra til å bygge sammen Oppland og Hedmark. Det er samfunnsbygging, og utrolig meningsfylt å jobbe med sånne ting. Det alle snakker om i Hedmark og Oppland, det er å få den store mjøsbyen – og det er noe vi virkelig kan hjelpe til med å legge til rette for.

– Hva er den perfekte vegen?

– Statens vegvesen skal ha spesiell ros for strekningen på E6 fra Kolomoen til Skaberud. Det er en veldig lik veg som Nye Veier ønsker å bygge i resten av Mjøsregionen og på andre strekninger. De har tilpasset vegen til omgivelsene, det er et rolig og fint inntrykk. Ja, rett og slett en trafikksikker og effektiv veg. Det er også veldig godt håndverk fra entreprenøren.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00