For han har vært mye i avisene i det siste, rådmannen med røtter i Elverum. Forslaget om å bygge boliger i Hamars friområder ble nedstemt i kommunestyret og sykehusforslaget endte i et kompromiss i samme organ. Men det er nok ikke siste gang Bjørn Gudbjørgsrud står fram med en sterk mening.

– Du har vært mye i vinden i det siste?

– En rådmanns jobb er en posisjon hvor man kan og skal mene noe. Jeg tror det er viktig at man er tydelig i en slik stilling.

– Du har også en kollega i Ringsaker som er godt kjent, hvor synlig skal en rådmann være?

– Man kan velge ulike måter å framstå som en rådmann, og min måte å være leder på, er å være synlig og tydelig. Jeg tror det er bra at man har rådmenn som er opptatt av vekst og utvikling.

– Hvorfor foreslo du å bygge boliger i Klukhagan, Furuberget og Frøbergsberget?

– Hamar trenger flere eneboliger og flere rekkehus. Vi har valget mellom å fortette kraftig, ta mer av dyrket mark eller bygge i utkanten av friarealene. Vi er inne i en prosess hvor Hamar skal vedta en ny kommuneplan. I den planen må politikerne ta noen valg. Et hovedvalg står mellom vekst eller vern. Jeg tror ensidig vern er feil veg å gå for Hamar.

Les også: Foreslår å bygge i Hamars friområder.

– Kunne ikke Hamar lansert seg selv før i denne runden av sykehusdebatten?

– Det kan godt hende, men jeg har ikke vært her mer enn ett år og åtte måneder. Det var min første anledning til å komme med mitt faglige innspill, så for meg handla det først og fremst om det. Det skulle bare mangle at ikke Hamar som regionhovedstad, slik jeg ser det, meldte seg på i kampen om nytt sykehus i Innlandet.

– Tror du ikke en ny lokaliseringskamp vil trenere planene med et nytt sykehus i Innlandet?

– Jeg mener at for eksempel fylkenes premisser for å gå inn for et nytt sykehus på Mjøsbrua, er urealistisk. De forutsetter at mye av sykehustilbudet i byene vil opprettholdes. Jeg tror ikke det vil skje. Jeg mener at miljømessige og samfunnsmessige årsaker taler sterkt for å legge hovedsykehuset til en by. Jeg mener det er min plikt å si fra om det i innstillingen til politikerne.

Les også: - Det er ikke Mjøsbru-sykhus eller ingenting.

– Stemmer det at du har hatt informasjon om at noen i Helse Sør-Øst ikke vil ha et nytt sykehus ved Mjøsbrua?

– Det er en offentlig kjent sak at det er ulike meninger om lokalisering av sykehus. Det gjelder nok både i Helse Sør-Øst og andre steder. Jeg mener det er å slå inn åpne dører å peke på det, og er overrasket over at noen gjør dette til et poeng.

Les også: Hvilken informasjon sitter rådmannen på?

– Hvorfor er det ofte hver vår tue i Innlandet, er det kun Skibladner vi klarer å samle oss om?

– Jeg tror vi overvurderer at det er hver vår tue. Jeg har jobbet i KS i ti år, og har besøkt mange kommuner i Norge. Uenighet om lokalisering av sykehus er snarere regelen enn unntaket. Det kan noen ganger være en utfordring at vi har tre byer rundt Mjøsa som vil være hovedstaden. Men denne utfordringen har de andre steder også, som i Møre og Romsdal og Vestfold. Litt konkurranse er dessuten sunt.

– Du vil nå ruste opp Hamar sentrum, tror du det er mulig å vinne kampen mot CC Stadion?

– Jeg tror ikke det handler om å vinne kampen mot CC. Sentrum må leve side om side med CC. Utviklingen i Strandgata har vært god, og vi må gjøre noe mer for å få samme effekt i Torggata. Det handler om infrastruktur og det å skape gode sosiale møteplasser for folk. Vi må ha et sentrum med arbeidsplasser, boliger og relevante butikker.

– Hvordan skal Hamar ta skikkelig grep om å være hovedstaden i Innlandet?

– Jeg tror det viktigste er at byen fortsetter å vokse. At vi fortsetter å bli mer urbane. At vi blir det foretrukne valget for folk som ønsker å flytte ut av Oslo-gryta, og at vi får kompetansetunge bedrifter som ønsker å etablere seg her. Potensialet til Hamar er å bli den ledende byen mellom Oslo og Trondheim. Det gjelder for kultur, næring og bosetting

– Har du troen på at det er mulig å få dobbeltsporet lenger enn til Ottestad i 2024?

– Jeg er ganske sikker på at dobbeltsporet kommer fram til Hamar, men jeg tror det kreves et betydelig politisk påtrykk for å komme gjennom Hamar og opp til Brumunddal og Moelv. Sånn som Nasjonal transportplan ligger nå, er vi et stykke unna det målet.

– Hva er det beste Hamar har å by på?

– Det beste Hamar har å by på, er byen i seg selv med kvartalsstrukturen, og plasseringen i solhellinga ned mot Mjøsa som er unik. Domkirkeodden er fantastisk, og på vinteren bør man ta seg en tur til Vangsåsen.

– Og HamKam, rykker opp i år?

– HamKam kommer til å rykke opp i år, men jeg registrerer at de tok litt av etter den første seriekampen. De kom litt ned på jorda med et dårlig cupresultat. Men et fotballag i eliteserien skulle gjerne byen hatt, så snart som overhodet mulig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00