Budrunden går om Fabelaktiv, og eieren Norsk Tipping avslører at lokale interessenter har meldt seg.
Det var i mars i vår at HA fortalte at en av Hamars mest profilerte arbeidsplasser, TV-produksjonsselskapet Fabelaktiv, skulle selges i løpet av året. Norsk Tipping eier selskapet hundre prosent, og det statlige selskapet står for halvparten av Fabelaktivs inntekter.
Fabelaktiv er kjent for produksjon av Lotto-trekningene, flere barne-TV-produksjoner, ungdomsprogrammer - og dokumentarfilmer. I desember 2010 var det ifølge Brønnøysundregistrene ansatt 31 medarbeidere i selskapet. På det meste, i 2009, var 51 personer ansatt i selskapet. I dag er 13 personer ansatt.
Den såkalte «Riksrevisjonens rapport - utvidet versjon - av Norsk Tipping» stilte i 2009 spørsmål om Norsk Tippings eierskap av datterselskapet Fabelaktiv - og det er i denne forbindelse vi er der vi er nå: ved budrunden.
Fabelaktiv selges i løpet av noen få uker.
De ansatte venter i spenning.
Norsk Tipping holder kortene tett. Administrerende direktør Torbjørn Almlid gir sin informasjon via direktør for kommunikasjon og samfunn (konstituert), Magne Vikøren. Han er knapp, men sier i et telefonintervju:
- Salgsprosessen i gang.
Og:
- Kan ikke si noe mer nå. Anbefaler at du legger det på sjekklista på en dato nærmere jul.
- Stemmer det at det har vært en budrunde?
- Det eneste vi vil si er at salgsprosessen er i gang.
Da vi intervjuet direktør Almlid i mars, så fikk han spørsmålet om det var «en betingelse, knyttet til salget, som betyr at Lotto-trekningen skal sendes fra Hamar?»
Han svarte den gang:
«Det er en kontrakt som sier noe om det, uten at jeg husker direkte ordlyden.»
Spørsmålet trekkes opp av hatten igjen nå, et halvt år etter, og kommunikasjon Vikøren sjekker saken. Han ringer tilbake og sier:
- Ingenting som slår fast det.
Akkurat det punktet er interessant, fordi det kan øke muligheten for at noen kjøper selskapet for å sikre seg avtalen med Norsk Tipping om Lotto-trekningen, uten at man nødvendigvis trenger å opprettholde noen arbeidsplasser på Hamar.
Og bare så det er gjentatt:
Treårsavtalen om Lotto-trekningen ble, av den gangs kommunikasjonsdirektør Per Jacob Svenkerud, anslått til en verdi på 80-100 millioner. I dag gjenstår to år av kontrakten som gjelder.
Dagens kommunikasjonsdirektør, Magne Vikøren, får også et par spørsmål ettersendt på tekstmelding:
«To ting til: Er Fabelaktiv taksert? Og i så fall: Hva er taksten?»
Vikørens svar, i telefonsamtale litt senere, er:
- Det er gjort en verdivurdering. Men vi går ikke ut med den.
Og så legger han til:
- Det er flere interessenter. Og det er lokale interessenter.
Hvem dette er vil han ikke ut med.
Ansattes representant ved Fabelaktiv, Marte Mørkved-Romstad, sier at det er lite de vet, men:
- Vi vet at det er budfrist «ut i» oktober. Salgsprosessen håndteres av Norsk Tipping og de har leid inn hjelp fra et firma.
- Vet du hvilket firma?
- KPMG (Et av verdens største revisjonsselskaper, red.anm.).
- Forrige gang jeg intervjuet deg, så snakket vi om de ansatte var interessert i å gå sammen for å kjøpe Fabelaktiv. Hva har dere gjort i forhold til det?
- De ansatte har ikke gjort noe i forhold til noe slik. Vi avventer hva som skjer. Vi er spente og vi ser med forventninger fram til hva som skjer.
Sier Marte Mørkved-Romstad.
Hvilke lokale interessenter det er snakk om, det vil ikke Norsk Tipping avsløre, men et naturlig sted å sende spørsmålet er til det største mediehuset i Innlandet, Hamar Media, som blant annet eier Hamar Arbeiderblad, og til administrerende direktør Hans Jørgen Øveraasen:
- Har Hamar Media, eller noen av selskapene til Hamar Media, lagt inn bud på Fabelaktiv?
- Ingen kommentar.
Sier Hans Jørgen Øveraasen.
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00