• FULLSATT: Samtlige av de 283 plassene i Vallset samfunnshus var besatt.
    FOTO: KRISTIAN EINANG

Fredag var det god stemning og premiérefest i Vallset samfunnshus med Væillsetrevyens nye forestilling.  

Væillsetrevyen ble for før­s­te gang ar­ran­gert i 2005, og i lø­pet av de sis­te åre­ne har re­vy­en ut­vik­let seg til å bli en enorm pub­li­kums­suk­sess. Ful­le hus har blitt en selv­føl­ge, og pub­li­kum står ute i kul­da i god tid før dø­re­ne åp­ner for å sik­re seg de bes­te plas­se­ne.

Det hele har ut­vik­let seg til å bli et ald­ri så lite even­tyr, og hvis man tar ut­gangs­punkt i pub­li­kums­re­spon­sen fra fre­da­gens pre­mie­re er det mye som ty­der på at Væillsetrevyen har klart å lage gull av grå­stein også i år. Tram­pe­klapp på tram­pe­klapp fulg­te et­ter hver enes­te inn­slag og sketsj, og samt­li­ge av de 283 som var til ste­de så ut til å nyte ko­mi­kvel­den som for man­ge har blitt et av årets sto­re høy­de­punk­ter.

Nå har dessuten ar­ran­gø­re­ne bak Væillsetrevyen registrert at på­gan­gen er så stor at de har sett seg nødt til å set­te opp eks­tra­fore­stil­lin­ger på ny­å­ret.

Se bilder fra fredagens premiére øverst i saken.  

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00