På nyåret lanserte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tanken om å etablere en norsk kulturkanon. Og kanon i denne betydning betyr ikke noe å skyte med, men en begrunnet liste over de beste og viktigste verkene innen norsk kultur – både innen musikk, litteratur, teater, film, bildekunst og arkitektur. Tanken er blitt kraftig diskutert, både hvorfor vi eventuelt skal ha en kulturkanon, og hvordan den skal lages.

Men hva med å gjøre en tilsvarende liste for Hedmark? Hvilke verker av hedmarkskunstnere eller verk med sterk tilknytning til Hedmark bør kanoniseres?

Inviterer leserne

Det er utgangspunktet for at Hamar Arbeiderblad nå inviterer leserne til å sende inn forslag til en egen hedmarkskanon. Det kan være verker som gjennom sin kvalitet hevder seg i nasjonal toppklasse. Men det kan også være verker som utsier noe vesentlig om det hedmarkske.

En kulturkanon ender ofte med klassiske, eldre verker. Men det er ingenting i vegen for også å trekke fram verker i samtida. For en liste over kanoniserte verker må være i stadig utvikling om den skal ha noen betydning.

Inviterer til samtale

Poenget med en hedmarkskanon er da heller ikke først og fremst å skape en Hedmarks Ti på topp, men å skape et grunnlag for diskusjon om hva som betyr noe for oss.

– Å diskutere en hedmarkskanon kan bidra til å gi oppmerksomhet rundt kunsten, og det er viktig, sier Kunstbankens direktør Ingrid Blekastad.

– Kanskje kan det også åpne for det uventede og overraskende. En endelig kåring er ikke nødvendigvis det viktigste, men oppmerksomheten det skaper.

– Noe av hensikten ved å diskutere en hedmarkskanon, må være at det skaper en bevissthet om at kunsten er viktig i folks liv, sier teatersjef Janne Langaas ved Teater Innlandet. – De viktigste verkene er i et slik perspektiv de som er med på å prege oss både som enkeltmennesker og som region.

– Hvem som er best eller dårligst – det er for meg mindre interessant enn at det blir en diskusjon som vi kan dele med andre.

Hva synes du er de beste og viktigste verkene innen litteratur, billedkunst, musikk, teater, film og arkitektur skapt av hedmarkinger eller med tilknytning til Hedmark? Kom med dine forslag!

Mail til gve@h-a.no

Sms til 915 29 690

Melding til HA på Facebook

Leveres til Hamar Arbeiderblad i Grønnegata 64

Sendes Hamar Arbeiderblad, Pb. 262, 2302 Hamar  

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00