HAMAR
I hele sommer har avstemningen om kulturhusets navn foregått i HA. I først runde kom det inn om lag 200 navneforslag, og av disse ble fem valgt ut til finalerunden. Til sammen har det kommet inn godt over 2000 stemmer i denne siste omgangen. Av disse ble 1287 stemmer gitt til forslaget Hamar kulturhus - Mjøslys.
Nå er det opp til politikerne i formannskapet å avgjøre saken. Den vil ifølge kultursjef Terje Halvorsen sannsynligvis være klar til å kunne tas opp i formannskapet 12.9.
- Jeg håper at denne konkurransen har bidratt til å gi folk en følelse av eierskap til bygget, sier kulturhusleder Durita Brattaberg.
- Over 2.000 stemmer viser at folk er engasjert allerede, sier ordfører Morten Aspeli.

konkurrentene

Nærmest vinneren kom det enkleste alternativet - Hamar kulturhus. Og det er mange som har bemerket i forbindelse med avstemningen at dette er navnet som vil bli brukt i det daglige uansett. Men et klart flertall ønsker altså noe ekstra i tillegg.
Hamar kulturhus med tilleggsnavnene Kirsten Flagstads Hus, Stemmen og Spiren kom på de neste tre plassene.

FRANKS MJØSLYS

Det var Frank Eriksen som lanserte forslaget Hamar kulturhus - Mjøslys. Og han begrunner forslaget på denne måten:
- Knapt noen by i Norge har utviklet ei slik strandkontakt med vatnet sitt, det som Rolf Jacobsen kalte «innlandshavet med det store lyset», sier Frank Eriksen.
- Mjøsa betyr «den skinnende». Mjos er det gamle navnet. Dialektordet «ljøs» betyr «lys». Sånn sett blir Mjøslys litt smør på flesk, men det tåler vi på Hedmarken.
- Når jeg har sett på arkitekttegningene, særlig på fasaden, har det slått meg at her blir det mye lys når kulturhuset står ferdig tent. Jeg ser det da fra Stortorget-sida, og tenker ikke minst på mørke høstkvelder, da Mjøsa kan være som morskest.
Men aller mest tenker jeg på det som skal skje innomhus - året rundt.
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00