Hver eneste av de over hundre stolene var fylt, og publikummerne som ikke hadde noen stol, fikk ordnet seg likevel. Det er mange forestillinger som spilles lenger sør i fylket, og et par av dem har fortsatt noen ledige billetter igjen. Men i Hamar var det kun denne ene, selv om det nok hadde nok vært publikum til en forestilling til.

Så er da også Børlis dikt som skapt til den cabaret-pregede formen som er valgt. Her er rikelig av den barske røffheten i framstillingen av tømmerhoggerlivet. Men også den lyriske naturskildringen, den undrende filosoferingen og ikke minst – det grunnleggende lyriske.

Framfor alt er det mangfoldet som preget forestillingen. Den viser både bredden og storheten i Børlis forfatterskap. Det er det som gjør den så velegnet i jubileumsåret.

Snus og drøm

Mye er skogsnært og realistisk. Kont-Jo er på plass, tømmerhoggerne spytter snus og speller femkort, Skuespillerne og sangerne Sten Bjørge Skaslien Hansrud, Nils Oscar Ottesen og Øivind Roos er alle med på å gi liv til det barske og hardføre folkelivet som Børli hadde røttene sine i. Men det er også rom for drømmen her, i form av en grønnkledd skikkelse, spilt og sunget av Marianne Bye Granheim, som åpner for både lengselen og lyrikken. For det er også vesentlige størrelser i Børlis univers. Og her får de rikelig rom.

Kanskje er det nettopp denne dobbeltheten som får det til å dirre i forestillingen. Et av regissør Øivind Roos’ lykkegrep er da også å bygge opp spenningene mellom drømmebærersken og den trauste karslige virkeligheten.

musikalsk spenn

Også musikalsk er spennvidden stor, inkludert både en dose country og en ørliten rap. Øyvind Roos har stått for samtlige arrangementer, i tillegg til å ha sørget for manus og regi, og er med som skuespiller.

På forhånd var det varslet at forestillingen skulle forsøke å avlive myten om «gubben på stubben», og vise at Hans Børli er en dikter som rekker langt ut over skogens grenser. Vesentlige stikkord er undring og lengsel, nærhet og varme, dybde og humor. Det er slik vi kjenner Børli. Og det er slik denne forestillingen framstår «i forfatterens ånd», som det heter i programmet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00