Frank Eriksen har tatt retrobanen inn i hedmarkslitteraturen. «Sånne ting en husker» heter boka som han nå utgir, med tekster skrevet i tidsrommet fra 1997 til i år. «Jeg har kommet til skjells år og alder», skriver han i forordet. «Tida er inne for ei sånn samling …»

Selv har Frank Eriksen en stor skjønnlitterær produksjon bak seg. Men han har også gjort mye for å presentere andre hedmarksforfattere. I årets bok har han samlet en rekke av foredragene og artiklene han har skrevet om litteratur og forfattere. Dette er blitt både ei bok om Frank Eriksen, og om andre sentrale hedmarksforfattere.

Forfatterfylket

Selv tar han utgangspunkt i Hedmark som forfatterfylke – et begrep som Frank Eriksen har bidratt til å utvikle. Blant dem han har beskjeftiget seg med, er lyrikere som Hans Børli og Rolf Jacobsen. Det er diktere Frank Eriksen har sin egen personlige vikling på. Og en kan nok ane at spesielt Hans Børli står Frank Eriksen nær.

Men han har også skrevet om forfattere som få andre har tatt for seg. En av dem er Martin Vestlien; «den første lyrikeren som kom fra granrota», som han skriver. «Han har nesten gått i glemmeboka som en del forfattere, primært poeter, jeg har vært innom», skriver han. Desto viktigere er den nye boks hans. For «Sånne ting en husker» sier også litt om hvorfor og hvordan begrepet forfatterfylket har utviklet seg.

Blomstring

Det har vært ei veldig blomstringstid for litteraturen i Hedmark, konstaterer Frank Eriksen.

Den nye boka viser ikke minst hvordan 1980-årene var en tid da veldig mye skjedde blant forfattere i Hedmark. Det var da begrepet forfatterfylket oppsto. Og ei bok som «Sånne ting en husker», er med på å holde fortsatt liv i begrepet.

Bokas tittel var også tittelen på kåseriet som Frank Eriksen holdt på 90-årsdagen for Rolf Jacobsens fødsel.

Og boka er også med på å holde liv i den lokale lyrikken. «Jeg tilstår at jeg aldri sluttet å tro på poesien», skriver Frank Eriksen i forordet.

Og denne troen på lyrikken preger boka han nå har utgitt.

Terningkast: 5

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00