I potten ligger en drøy million kroner. Dette er dagens gode nyhet til alle arrangører i fylket!

– Fylkesrådet vil gi muligheten til videreutvikling av etablerte arrangementer, forteller Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder og fylkesråd for kultur i en pressemelding.

Det finnes mange gode kultur- og idrettsarrangementer som gir innbyggerne og tilreisende gode opplevelser i Hedmark. Nå kan 4-6 arrangementer få muligheten til en engangsstøtte på rundt 200.000 kroner hver. Formålet med pengene er å utvikle arrangementet ytterligere.

De etablerte arrangementene er aktiviteter som skaper samhold og er viktige for at folk har lyst til å bo rundt om i lokalsamfunnene. Vi er ikke ukjent for begrepet dugnad i Hedmark, noe som er selve ryggraden til arrangementene i Hedmark.

– Det er et fantastisk stort frivillig engasjement i hver krok av fylket vårt som også bærer med seg stolthet og sosial tilhørighet. Det er nok like viktig som verdiene som skapes, sier fylkesrådene.

Hedmark er et stort rekreasjonsfylke. Vi har mange fritidsaktiviteter tett knyttet til turismen vår, både gjennom hyttebygging og tradisjonelt reiseliv. Det vil gi positive ringvirkninger å få hyttebeboere og andre tilreisende til å bli en ekstra helg i året. Arrangementene er viktige verktøy for å få til dette, og som bidrar godt til det lokale næringslivet.

– Det er viktig med næringsutvikling i hele fylket, og arrangementene bidrar til økt salg av produkter og tjenester, handel og service, forteller Thomas Breen, fylkesråd for næring og helse.

Fylkesrådet ønsker derfor å gi muligheten for at etablerte arrangement kan utvikle seg videre, og setter derfor av penger til dette. Formålet med disse pengene er at det vil være 4-6 arrangement som får muligheten til en engangsstøtte i størrelsesorden 200 000 kr knyttet til utviklingen av sitt arrangement.

– Ser dere at arrangementet har et større potensial, så må dere søke innen 5. april 2017, er fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen klare oppfordring til arrangører, Han legger til at informasjon og søknadsskjema straks legges ut på hedmark.org 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00