De siste årene har støtten gått dramatisk ned fra fylkeskommunene i Hedmark og Oppland. I år har fylkeskommunene fjernet all støtte til korpsaktiviteter i regi av Norsk Musikkorps Forbund (NMF) i Hedmark og Oppland. I løpet av tre år har støtten gått fra 300.000 til null kroner.

Den manglende støtten fra fylkeskommunen kan føre til et sterkt redusert tilbud for barn og unge, blant annet gjennom det tradisjonsrike sommerkurset på Toneheim Folkehøgskole som pågår denne uka med over 300 barn og unge deltakere.

I tillegg til sommerkurset er også andre tilbud i faresonen. Korpskonkurransene i de to fylkene vil ikke kunne gjennomføres, i tillegg vil det bli nødvendig med en nedbemanning ved Regionkontoret.

Søkte om 900.000 kr

Korpsforbundet er avhengig av midler fra fylkeskommunen i både Hedmark og Oppland, og har fått omtrent like store summer fra begge de siste årene. Tildelingene har blitt gradvis redusert, og har vært betydelig lavere enn andre fylkesavdelinger.

Etter samtaler med fylkeskommunens kultursjef valgte Gjeldaker derfor å søke om en utvidet sum, med forslag om en ekstra stilling for å bedre tilbudet for barn og unge. Med på dette møtet var også Korpsforbundets generalsekretær.

- Ingen signaler

Overraskelsen var derfor stor da svaret kom med blankt avslag på alle punkter.

- Det er en nærmest sjokkerende behandling av søknaden vår. Vi fikk ingen signaler før svaret med fullstendig avslag kom. Det reagerer jeg på, sier Gjeldaker. Han mener det ville vært rimelig å få et forvarsel på avslaget, med mulighet til å eventuelt utbedre søknaden.

Tas opp av klagenemnd

Bjørn Westad jobber med forvaltning av generelle kulturmidler i Hedmark fylkeskommune. Han begrunner avgjørelsen om å avslå søknaden på følgende måte:

- Søknaden var så omfattende at vi rett og slett ikke hadde midler til å imøtekomme den.
Westad forteller videre at avslaget er klaget inn, og at klagenemnda nå behandler saken framover.

- Vi forventer en beslutning fra klagenemnda etter sommeren.

Avslaget fra Oppland fylkeskommune er også klaget inn.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00