Når fylkeskommunen i løpet av de nærmeste tre åra får 169 millioner mindre å rutte med enn den hadde i fjor, må noe vike. I første omgang rammes kulturbudsjettet med en million i 2016. Kunstnerstipendet forsvinner, og det samme gjør den ekstrapotten museene har kunnet søke til ekstra museumstiltak, samt ca. 300.000 kroner av det fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen karakteriserer som en ekstrapott til Teater Innlandet/scenekunst.

dagens driftsnivå

- Kuttene i denne omgangen berører verken museenes eller teaterets ordinære driftsnivå. Innsparingsforslagene kommer som følge av fylkeskommunens endrede inntektssystem. Vi har trangere rammer framover, og må ta noen grep i de nærmeste tre åra, sier Per-Gunnar Sveen.

Først foreslår han å ta litt av alt, så skånsomt at ingen merker det spesielt. Neste år blir det verre: fra og med 2017 skal ytterligere to millioner bort fra kulturbordet.

ser nøye på alt

Men før så skjer skal fylkeskommunen ha gjennomgått dagens modell for organisering av kunst- og kulturformidling. Med andre ord, se på alt i lys av spareblusset.. Resultatet av denne gjennomgangen er like rundt hjørnet, og vil bli utslagsgivende for framtida. Rapporten skal etter planen være klar i desember, og komme til politisk behandling til fylkestinget i 2016.

-Vi må se nøye på om vi er på riktig nivå, eller om noe bør endres, sier Sveen.

– For oss er det da viktig at vi satser bra på noe, og faser ut noe annet. Fylkesrådet foreslår på den ene siden å kutte tilskuddsposten «Andre museumstiltak» med cirka 300.000 kroner, men samtidig foreslår vi å legge inn 300.000 kroner som fast årlig bevilgning til Pilegrimsleden. Pilegrimsleden er en nasjonal satsing som legges til Kulturdepartementet i 2016. Hedmark fylkeskommune har vært en del av satsinga i flere år.

– Så 300.000 ut, og 300.000 inn?

Ja. Vi kutter også 400.000 kroner til stipender. I tida framover må vi kutte ut noe for å prioritere det vi vil satse på, sier Sveen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00