Prøysenhus-sjefen Hogne Moe lover at Mikkelikski-skogen skal stå klar til åpningen av Prøysen-festivalen 23. juli. Her skal blant annet en ny utgave av «Sirkus Mikkelikski» framføres på årets festival.
Plasseringen blir inne i skogen, litt ovafor Prøysenhuset, men såpass langt unns at det Mikkelikski-skogen ikke kan sees fra huset. For dette skal være en verden for seg selv, forteller Hogne Moe og Asle Berteig.

Pengegave

- Det nye Prøysenhuset ligger i skogen der Alf Prøysen gjorde sine første oppdagelsesferder som liten, og der han så Bolla Pinnsvin og Nøtteliten for første gang. Her startet historien. Vi ønsker å gi alle barn en ekte opplevelse av «Sirkus Mikkelikski», sier Bjørn E. Skramstad, banksjef i DNB Ringsaker, om begrunnelsen for at Sparebankstiftelsen DNB når har gitt 400.000 i støtte til nyskapningen ved Prøysenhuset.
Det var for øvrig samme sum Ringsaker kommune og Prøysenhuset hadde søkt om.
Ifølge rådmann Jørn Strand er budsjettet for Mikkelikski-skogen på 600.000, og de siste 200.000 skal besørges ved hjelp av egeninnsats og dugnad.
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00