Sparebanken Hedmarks kunstfond har nå besluttet hvilke unge kunstnere i Hedmark som mottar kunststipend for 2012. Til sammen en million kroner fordeles på 27 utøvere.

Kunstfondet utlyste i mars stipend for unge utøvere som tar høyere utdanning innenfor ulike kunstarter, til utstyr, instrument, eller for å komme i gang etter studiene.

- Stipendordningen til Sparebanken Hedmarks kunstfond har til hensikt å støtte utdanning og utvikling av unge kunstutøvere, sier Wenche Sæthre Høye, styreleder i kunstfondet.

Kunstfondet fikk i år hele 118 søknader, noe som tilsier at det er et mangfold av initiativ, uttrykk og utøvere.

- Det er imponerende hvor mange unge utøvere som våger å ta sats og som reiser ut i verden. De oppsøker læresteder og læremestre for å hente den kompetansen de trenger for å utvikle seg. Det har vært en glede å ringe rundt til de unge søkerne og fortelle at de får stipend. Begeistringen er stor, sier Wenche Sæthre Høye.

Kunstfondet har i år valgt å gi stipend til 27 unge kunstnere fra Hedmark. Stipendene er på 25.000, 50.000 og 75.000 kroner og utgjør til sammen en million kroner.
Fra Hedmarken får disse stipend:
Karl Ivar Refseth, Ringsaker (75.000), Lars Olav Dybdal, Stange (50.000), Maren Myhrvold, Hamar (50.000), Mari Rui Nygard, Stange (50.000), Svein Rikard Mathisen, Ringsaker (50.000), Anette Heramb, Stange (25.000), Anne Karine Rindal, Hamar (25.000), Inger-Maren Slagsvold, Stange (25.000), Mads Karlsen Bækkevold, Løten (25.000), Mari Silje Samuelsen, Ringsaker (25.000), Haakon Samuelsen, Ringsaker (25.000), Petra Schlømer, Ringsaker (25.000), Sigurd Kvernmoen, Ringsaker (25.000), Synnøve G. Wetten, Hamar (25.000), Torgrim Torve, Hamar (25.000).
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00