I et brev til formannskapet i Hamar ber 20 dansekunstnere, pedagoger og koreografer fra regionen politikerne om å revurdere vedtaket om å kalle dansesalen i det nye Hamar kulturhus for Alf Prøysens sal. De fremmer i stedet Hilde Gullhavs kandidatur.

Enorm innsats

- Slik vi ser det, vil det å oppkalle den nye dansesalen i Hamar kulturhus etter en visesanger ikke bare være å undergrave et menneskes livsprosjekt, men også å undergrave dans og koreografi som en selvstendig kunstform på linje med andre kunstformer, som musikk, teater og bildekunst, sier danserne, og peker på den enorme innsatsen nettopp Hilde Gullhav har lagt ned for dans som scenisk kunstform i Hamar.
-Vi er uendelig takknemlig for alt arbeidet hun har gjort for Hamars kulturliv over så mange år, og finner det naturlig, om ikke selvfølgelig at dette gis en plass i Hamars nye kulturhus, heter det i brevet til formannskapet.

 

LES: Ole Edvard får navnet sitt i kulturhuset 
DISKUTER: Hva mener du salen skal hete?


- Litt skuffet

De 20 er ikke alene om å reagere på navnevalget. Både på sosiale medier og leserbrevplass har dansemiljøene steilet.
- Det overrasker meg vel ikke så mye, men jeg blir jo likevel litt skuffet, skriver Bjørg Holmen og finner det merkelig å linke Alf Prøysens navn til en dansesal.
- Hadde en nå enda kalt den «Dainse, dainse dokka mi», sukker dansens grand Dame i Ringsaker.
- Jeg vet ikke helt hva salen skal brukes som, men hvis det er en tradisjonell dansesal som også er utstyrt som et ballettstudio, tror jeg ikke Prøysen selv heller ville følt seg helt hjemme der.

Ole Ivars-salen?

- Jeg tror forsyne meg medlemmene i navnekomiteen er helt ute på viddene, skriver Bjørn Furuheim fra Elverum, som synes Ole Ivars-salen ville passe bedre. - Eller hvorfor ikke Leik-salen?
Opprinnelig skulle de forskjellige salene i det nye kulturhuset navngis etter avdøde kunstnere med lokal tilknytning. Formannskapet valgte å fravike dette prinsippet da det gikk for å døpe korpssalen for Ole Edvard Antonsens sal.
Oppropet for Hilde Gullhav er underskrevet av: Inger Heggenhaugen, Jenny Therese Korsnes, Anne Høyer, Berthe Mengshoel, Karen-Emilie Asla, Trine Bekkevold, Camilla Haugo, Lill Marie Holt Zachariassen, Jon Ole Olstad, Maren Stabel Tvedt, Cecilie Sleppen Ålskog, Ingrid Haakstad, Stine Moen, Camilla Spikkerud, Silje Onstad Hålien, Luise Rønningsbakken Denais, May Kobberstad Eng, Annette Brandanger, Astrid Groseth og Marte Reithaug Sterud.
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00