Det er dette spørsmålet Åsne Seierstad forsøker å besvare i dokumentarboken «To søstre».

I det flimrende nyhetsbildet fanger vi inni mellom opp nyhetsmeldinger om nordmenn som drar til Syria for å vie seg til kampen for den islamske staten. Men hvem er de egentlig, de som finner livets mening i å dø for Allah?I «To søstre» blir vi kjent med familien Juma, som bor i Bærum utenfor Oslo. Gjennom et bredt kildemateriale får vi et dypdykk i det muslimske ungdomsmiljøet søstrene var en del av.

Vi ser hvordan innvandrermødre som står utenfor arbeidslivet og ikke kan norsk, frykter at døtrene deres skal bli for «norske». I ren uvitenhet skyver de dem mot «rettroende» fundamentalister som kan gi dem en streng innføring i Koranen.

Voldelige menn

Det er disse mennene, til dels kriminelle, som styrer det norske fundamentalistiske miljøet. «To søstre» gir oss et rystende innsyn i hvordan voldelige menn med Koranen i hånden praktiserer flerkoneri og utøver sin kontroll over jentene på svært brutalt vis.

Bokas aktualitet understrekes ved at vi akkurat nå kan følge rettssaken mot Ubaydullah Hussain fra den islamistiske gruppen Profetens Ummah. Hussain er tiltalt for å ha rekruttert Syria-farere, og hans aktivitet blir godt belyst i boka til Åsne Seierstad.

«To søstre» er en hjerteskjærende beskrivelse av to foreldre som plutselig må ta innover seg at deres to tenåringsdøtrene har rømt til Syria for å forberede seg på livet etter døden.

Som en rød tråd går historien om faren Sadiq, som setter livet på spill i sine desperate forsøk på å hente døtrene ut av Syria. Til sist må han akseptere at Ayan og Leila slett ikke vil hjem, men har bestemt seg for å vie sine liv til IS, og føde barn som blir «den islamske statens løver».

Dokumentarbok

Det er en drivende god bok Åsne Seierstad har skrevet. Ikke minst ligger styrken i at dette er en dokumentarbok, og ingen roman. Dette skjer her. Nå. Midt iblant oss. «To søstre» er en torpedo av en bok, som treffer midt i den aktuelle integreringsdebatten.

Seierstad kommer fint under huden på de viktigste aktørene, og klarer effektivt å koble boka til det internasjonale nyhetsbildet. Samtidig avdekker hun et PST som ikke alltid er like framoverlent. «To søstre» gir en dyp følelse av uro over hvor stor kløften er mellom «dem» og «oss».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00