Det er da også denne stadige kombinasjonen mellom beskrivende nærhet med et vell av detaljkunnskap og analyserende oversikt som preger det tredje bindet av «Stangeboka», som tar for seg perioden fra 1660 til 1840. Enten det blir årets julegave i Stange eller ikke, så er det en ny etappe som er gjennomført med stor sans for å formidle kunnskap om menneskers levevilkår og ulike samfunnsmekanismer.

I innledningen nevner Ødegaard at det skal «balanseres mellom bygdeboka som lesebok og oppslagsverk». Han legger til at «de omfattende person- og stedsnavnsregistrene indikerer nok at sistnevnte har fått en viss vekt». Men det forhindrer ikke at det er «leseboka» som fenger.

Det betyr også at dette er ei bok som bør vekke interesse hos mange også utenfor Stange. For det som gjelder for menneskene det fortelles om, har nok også relevans for nabobygdene. Undervegs benytter Ødegaard også anledningen til å kommentere naboforhold, som når han konkluderer med at «Hamar må utelukkes som noe sentrum i pilegrimstrafikken», som vel er egnet til å vekke oppmerksomhet.

Kuriøst

Til de mer kuriøse innslagene, er tanken som rundt 1770 ble lansert om å bygge bomstasjon på den da planlagte Minnesund-brua, for bomstasjoner er ingen ny oppfinnelse. Spesielt for bommen på Minnesundbrua, skulle være at den skulle sørge for at opplendinger, det vil si hedmarkinger og gudbrandsdøler, ikke slapp over.

Og kanskje er det duket for gullfeber i Stange igjen også, for tidligere tiders gullfunn viser ifølge Ødegaard at virksomheten også strakte seg til Stange-sida på Morskogen. «Kanskje finnes det gull i grunnen her fremdeles», skriver Ødegaard. Så hva venter vi på, bortsett fra å kjøpe spade?

Livsskjebner

Og slik fortsetter det, med en inspirerende blanding av stort og smått, samfunnsliv og familieliv. Den menneskelige dramatikken topper seg i kapitler om kriminalitet og lovovertredelser, for ikke å snakke om det som har fått tittelen «Livsskjebner». Her fortelles det blant annet om Gonnor Jensdatter Husestuen fra Romedal, som «diktet opp Norgeshistoriens verste omstreiferfølge». I dag hadde Gonnor muligens blitt bestselgende romanforfatter, men det ble hun ikke da. Gonnor endte på livsvarig tukthus i stedet.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00