Det begynner med en fellesferie til Italia for å feire farens 70-årsdag. To godt voksne foreldre, tre voksne barn, svigerbarn og barnebarn er med. Men i stedet for idyllen de har sett fram til, blir det drama: Under festmiddagen forteller foreldrene at de skal skille seg. Det som følger, er en studie i relasjonene og atferdsmønstrene som holder en familie sammen, og hvor sårbare vi blir når de brytes.

De små tingene

Helga Flatland har med «Bli hvis du kan»-trilogien vist sin evne til å skildre alle de små tingene som knytter mennesker sammen. Dette sporet fortsetter hun her, og det gjør hun ubehagelig godt. Ved å bytte mellom de tre voksne barnas perspektiv, viser hun hvor mye vi antar og tolker om handlingene andre gjør, og hvor feil vi kan ta. Storesøster Liv ser en familie i oppløsning. Ellen, den mellomste, syns det er et tåpelig selvrealiseringsprosjekt. Begge tolker hverandres reaksjoner, og viser med det hvor avhengige vi er av ord, ikke bare handling, for å forstå hverandre.

Hun får også fram at en oppvekst kan oppleves og huskes helt ulikt. Gjennom minner forsøker barna å forstå foreldrenes valg og sin rolle i omstruktureringen av familien. Burde de sett det komme? Elsket foreldrene noen gang hverandre? Svarene er ikke like.

mer enn skilsmisse

Flatland skriver ikke bare om skilsmisse. Hun skildrer også søsknenes egne familieproblemer. Utslitte småbarnsforeldre. Infertilitet. Utenforhet. Tausheten som vokser fram fordi man ikke finner ordene, blir usikker på dem man kjenner best. Flatland plasserer oss midt i kjernen. Det er nært, vanskelig, og umulig å ikke kjenne seg igjen.

Søstrene Ellen og Liv får mest plass. De bytter på å dra fortellingen framover, og det skaper et godt driv som fungerer lenge. Men etter hvert kjører det seg litt fast. Vi mister nærkontakten, forstår mindre. Yngstemann Håkon får sin del mot slutten – et brudd som ikke er helt vellykket. Metoden endrer seg, språket blir også mer refererende. Avstanden øker.

Heldigvis finner Flatland tilbake til det nære, og når hun runder av, sitter man igjen med et ønske om mer. Mer av det vi ikke sier fordi vi tror vi må beskytte oss selv. Styrken i språket, observasjonene, og de viktige temaene som tas opp overskygger bokens svakheter. «En moderne familie» er en av bøkene som bør leses.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00