Har du tenkt på hvor tett vi lever på så mange storslåtte kunstverk hver eneste dag? Hvor mye kunst vi omgås i det offentlige rom, utendørs og innendørs, enten vi går på skolen, i svømmehallen, i barnehagen eller kulturhuset?

Å øke bevisstheten om kunsten som omgir oss, og som vi omgir oss med, er tema for boka «Kunst tilstede i offentlige rom i Hedmark», med tekst av Brit Anne Botheim. Det er et langvarig, omfattende og ganske så gedigent prosjekt som med dette er avsluttet. Til sammen utgjør boka en dokumentasjon av 162 offentlige kunstprosjekter utført i perioden 1977–2017 i Hedmark. I så måte er dette en 40-årig historie knyttet til tendenser og retninger innen offentlig kunst i Hedmark. At historien starter i 1977, henger sammen med at Utsmykkingsfondet da ble etablert. Det var da det startet.

Det er et utrolig vidtfavnende og omfattende stoff som presenteres. De 162 kunstprosjektene er utført av 680 kunstnere til en samlet anskaffelsesverdi på ca. 92 millioner kroner. Det sier litt om dimensjonene ved stoffet som her legges fram.

Og så å si samme hvor du beveger deg i fylket, så gjenfinner du arbeider som presenteres i boka. Bare i Ringsaker er 30 prosjekter presentert, like mange er det i Hamar.

Omdiskutert

Noen av utsmykkingene har vært mer omdiskutert enn andre. Det viser ikke minst at utsmykkingene er noe som opptar folk i lokalmiljøene.

Det klart mest omtalte prosjektet har vært utsmykkingen av Stortorget i Hamar. «Ikke noe kommunalt prosjekt har medført så mye debatt og negativ kritikk som kunstprosjektet på Stortorget i Hamar, det til nå største kommunale enkeltprosjektet i fylket», heter det i boka. Her var det også en rekke viktige prinsipielle spørsmål som ble berørt. Og tre og et halvt år etter den offisielle åpningen høsten 2014, fortsetter debatten.

Kunstvandring

De ulike utsmykkingene er i boka presentert kommunevis. Det er et godt grep, for boka kan også benyttes som guide til en kunstvandring i nærmiljøet. For det er ikke sikkert så mange husker for eksempel hvem kunstnerne er?

Tekstlig kunne en ha ønsket seg noe mer om hvert verk, eller i hvert fall de større verkene. Et avsnitt eller to ville gjort det enda mer interessant å bli nærmere kjent med skulpturene i uterom og innerom.

Men det viktigste er kartleggingen av hva som finnes, og muligheten vi har fått til å bli nærmere kjent med verkene. For nå foreligger dokumentasjonen, og da er et vesentlig grunnlag på plass.

Terningkast: 5

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00