Årboka til historielagene i Ringsaker, Veldre og Brøttum har jubileum i år. Det er 30 år siden de tre historielagene i «gamle Ringsaker» gikk sammen om felles årbok. Det har vist seg å være et heldig valg, ikke minst siden stoffet virker å være bra fordelt mellom de tre historielagenes områder.

Mest av menn

Ikke like god er kjønnsfordelingen blant årbokforfatterne. For her er det kara som rår. «Sjelden har ubalansen vært verre enn i år,» kommenterer Erik Skjeseth i forordet. Fire av 40 artikler står det kvinner bak, og en av dem har skrevet to. Og av de tre kvinnelige forfatterne har den ene vært død i mange år …

Selv om årets årbok fra de tre historielagene rommer variert stoff, er det likevel et klart mannlig preg over det som presenteres. Og som helhet hadde nok boka vunnet på at ikke så mye stoff hadde hatt et så mannlig preg.

De tre historielagene i Ringsaker er slett ikke de eneste som sliter med akkurat dette, men akkurat i år ble det nok ekstra tydelig, som Erik Skjeseth antyder.

Variasjon og bredde

Det forhindrer ikke at det også i år er mye godt og interessant stoff. Mye av det framstår i form av korte glimt. Men det er også lengre artikler som gir forfatterne anledning til å gå grundigere til verks. Blant den hører flere artikler med stoff fra krigen, for her er det stadig rom for nye vinklinger. Og det er det viktig å ta vare på. «Nye sjølopplevde beretninger fra okkupasjonstida blir det nå snart langt mellom», varsler Erik Skjeseth i forordet.

En spesiell artikkel er basert på nedskrivne minner av Johan Wardeberg (1886-1973) i Husom i Veldre, Familien fant igjen historien hans fra et langt liv, og det er deler av denne som nå utgis i årboka.

Bonus

Midt i årboka oppdaget jeg et bilde jeg aldri hadde sett før av bestefaren min. Han drev og kjørte lastebil med høyspentstolper på kraftanlegget i Ringsaker rundt 1950.

For å lese lokalhistorie byr på mange slags bonus. Å komme over overraskende bilder av familien er bare én av bonusbitene. Men den teller den også.

Terningkast: 4

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00