Therese Tungens seks lange noveller forteller om når flommen kommer, når foreldre svikter, når jobben blir borte, når tryggheten rakner. Novellene har vidt forskjellig fortellerperspektiv og beveger seg fra samtidsskildringer til magisk realisme. Men enkelte bilder, motiver, sanseopplevelser og erfaringer går igjen i novellene: Pisslukt, sjukdom, kokosluktende parfyme, blod, bikkjer, diaré, våt dyrepels, sjuk fisk og daude dyr.

Boktittelen viser til en novelle der hunder blir foreslått sluppet løs ut i naturen, med begrunnelsen at i naturen blir de som ulver igjen. Dette gjenspeiler hovedtemaet i novellene: Det som skjer når hinnen av kultur og sivilisasjon rakner, når mennesker blir til dyr. Vi møter mennesker som biter testikler av dyr, tilløp til incest mellom søsken, fyll og alkoholisme og en gravid politiker som jager flyktningbarn. Tankene i hjerner der det kognitive truer med å svikte er skrevet med et språk så friksjonsfritt og levende at jeg føler at det er mine egne tanker jeg leser. Traumer og angst beskrives i sine fysiske detaljer. Boken gjør fysisk vondt å lese.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00