Hvordan er det å være barn av Liv Ullmann og Ingmar Bergman? Linn Ullmann har brukt sitt liv, og sin erindring av sine foreldre til å skrive en interessant og meget god roman.

«De urolige» kom i 2015 og karakteriseres som roman, selv om den uten tvil er sterkt selvbiografisk og mye er «ekte». Her skriver Linn Ullmann om den berømte film-farens død og ikke minst om hvordan det var å leve med det som var et av Skandinavias meste kjente filmpar som foreldre. Hun forteller sårt om savnet etter skuespillermoren på filminnspilling i USA og om somrene på Fårø.

Ullmann beskriver sine egne opplevelser, slik hun husker dem, samtidig som hun bruker brev, bilder og lydopptak hun gjorde med sin far, regissøren, før han døde. Samtidig gjør hennes kvaliteter som forfatter at «De urolige» blir en allment fascinerende fortelling og mye mer leseverdig enn en utleverende privat historie.

«De urolige» gir et innblikk i Ingmar Bergmans sterke, dominerende personlighet og i livet som del av en stor, urolig familie – der Bergman hadde ni barn med seks kvinner og lille Linn aldri bodde sammen med både mor og far.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00