Vante lesere av Britt Karin Larsens bøker vil finne mye å glede seg over i Larsens nyeste roman. Her er maleriske skildringer fra skoger, veier og småhus. Her er outsidere, minoriteter og småfolket. Og ikke minst er det mytologier om de reisende, om statlige overgrep og folketro. Alt pakket inn i Larsens lett gjenkjennelige bruk av essayistiske partier.

Vi møter Anni, en 71 år gammel kvinne som ser tilbake på oppveksten som ett av to fosterbarn i en gårdsfamilie i en norsk bygd i etterkrigstiden. Anni har en voksen datter fra et tidligere forhold, menn har kommet og gått i Annis liv. Datteren er frivillig barnløs. Boken vier mye plass til Annis leting etter den biologiske moren og en nabogutt fra barndommen. Sistnevnte var den eneste omsorgspersonen hun møtte i oppveksten. Som fosterbarn var hun og broren mest en inntektskilde. De ble behandlet kjærlighetsløst, og levde uten kontakt med biologiske foreldre. Forsterforeldrene på sin side slet med nedarvet skam fra tidligere generasjoner.

skam og lettelse

Romanen viser oss hvordan ulike former for brutte familieforhold og samliv utenfor ekteskap har slått ut på ulikt vis i ulike generasjoner. Generasjonene før Anni opplevde dette som en stor skam. For Anni er det å ikke ha en komplett familiehistorie med mor og far et følelsesmessig mareritt. Annis datter, født tidlig på 1970-tallet, opplever på sin side det å ikke ha familiebånd som en stor lettelse. For henne er venner, reising og karriere viktigere enn familie.

Fortellingen åpner opp for refleksjoner rundt hvordan ulike tider har gitt ulike versjoner av foreldreløshet. Fra tidligere tiders systemer med bortsetting av barn, via 1970-90-tallets farløse skilsmissebarn, til dagens bruk av DNA-tester for å avkrefte farskap.

Stryrke og svakhet

En av romanens fremste styrker ligger i at Larsen fletter beretninger om disse ulike tidene inn i vår kollektive historie. Fortellingene vises på et lett gjennkjennelig historisk bakteppe, der generasjonene lever i landsbygdas hierarki, etterkrigstidens ungdomsopprør, og årtusenskiftets yngre og rastløse generasjoner.

Romanen forteller oss mye om hva vi har vunnet og hva som er gått tapt gjennom familiestrukturers forandring. Men den er også en skildring av personlig utvikling i møte med fortiden, en indre skildring av vekst i møte med det tapte.

Boken er interessant og til tider gripende, men virker ikke helt ferdigredigert, slik jeg ser det. Den kunne med fordel vært strammet litt inn, for å slå enda hardere inn i sentralnervesystemet. Men den er et must for fans av Larsen.

Terningkast: 4

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00