I perioden 2012–2015 har tre rapporter meldt om betydelig intern uro i Musikk i Hedmark. HA har tidligere skrevet om styrets vedtak om forberedelser til oppsigelser av de fem ansatte musikerne, for å rendyrke stiftelsen som en konsertprodusent basert på frilansbruk. Musikernes Fellesorganisasjon, som representerer de fem ansatte, har varslet at de vurderer søksmål mot stiftelsen hvis de pågående drøftingsmøtene ender i oppsigelser.

– Burde sagt ifra før

Tidligere styremedlem Gry Torgals (Ap) tar nå bladet fra munnen, og forteller at hun og de ansattes styrerepresentant prøvde fremmet et forsalg om å avsette daglig leder Torbjørn Bækkevold i 2013. Flertallet stemte nei.

– Hvorfor bringer du denne saken fram for media nå, etter tre år?

– Jeg nådde ikke fram da. Enkelte var på gli, med det var en masse feighet, og de bestemte seg for å utsette saken. Jeg burde selvsagt sagt ifra tydeligere før selv. Det er viktig for min egen del å si fra at jeg så utfordringene som de ansatte hadde, sier Torgals, som var meget kritisk til Bækkevolds styrestil.

– I tillegg var jeg redd for at det skulle bli oppfattet feil politisk–at jeg skulle bli sett på som en opprører. Nå ser jeg at musikerne står i fare for å miste jobbene sine, og det blir helt feil for meg. Det er å starte prosessen i helt feil ende, sier Torgals.

– Dårlig forbedret forslag

Terje Halvorsen, daværende styreleder i Musikk i Hedmark, bekrefter hendelsen, men ønsker ikke kommentere karakteristikken Torgals gir han og de andre styremedlemmene.

– Jeg synes det ikke er klokt å verken kommentere eller utdype hvordan styret har håndtert en sånn type sak. Når det gjelder det konkrete forslaget Torgals kom med, var ikke det forberedt og utredet, verken økonomisk eller juridisk, noe som gjorde det helt umulig for meg å gå inn i en realitetsbehandling av et sånt forslag, sier Halvorsen, og påpeker at styret i samme periode iverksatte HMS-tiltak for å bedre arbeidsmiljøet i organisasjonen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00