Adm. direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien, hevder i HA 3. juni at vindkraft er til det beste for strømkundene. De løslige påstandene han kommer med er vel heller et argument mot vindkraft enn for. Vindmøllene ødelegger både natur og miljø, og setter man en skikkelig verdi på den naturen og miljøet man ødelegger vil vindmøller ha en betraktelig permanent negativ samfunnsverdi.

Positivt for strømkundene? Mesteparten av denne strømmen vil gå til eksport, og det er stort sett tysk og norsk storkapital som står bak ønsket om utbygging av vindkraft. For dem har profitten førsteprioritet fremfor bevaring av miljø og kultur, og hvorfor skal strømkundene akseptere at storkapitalen skal rasere norsk natur for å oppnå profitt?

Strømkundene er oss alle, og vi ønsker ikke at norsk natur skal raseres for å tilfredsstille storkapitalens profitthunger. Tidligere kommunikasjonsdirektør i NVE, Sverre Sivertsen skriver i Dagsavisen 3. juni at vindkraften blir subsidiert av staten, og blir ikke ilagt de samme skatte- og avgiftsvilkår som vannkraften og oljeindustrien er pålagt for å kompensere for ødelagt miljø og natur. Det hører ingen sted hjemme. Med utbygging av vindkraft blir utbyggerne altså subsidiert for å ødelegge miljø og natur. Det kan norske borgere overhodet ikke akseptere. Derfor må vindmøller avvises.

Vi burde heller, som Sverre Sivertsen skriver, satse på opprustning av våre vannkraftverk og på omfattende Enøk-tiltak for å spare på energi. Men også andre tiltak, og slutte med å eksportere alt det remmer og tøy kan holde av strøm til EU, håpe at naturen fyller opp magasinene, for hvis ikke naturen gjør det må vi kjøpe dyr kraft tilbake fra EU, og skattebetalerne rik og fattig og kommunale virksomheter vil få hørere strømregninger. Man bør begynne der. Vindmøller er totalt overflødige og ikke ønsket.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00