Stange Høyre mottok en positiv nyhet da den siste meningsmålingen ble offentliggjort og det viste seg at Høyre går fram. Riktignok var framgangen beskjeden, 1,6 prosent, men det betyr en ekstra representant i kommunestyret.

Vi er positive til å bygge høyere i Stange sentrum og i Ottestad for å kunne ha et sterkt jordvern. Matjord skal brukes til å dyrke mat. Vi ønsker at det utarbeides en plan for hvor mye som kan nydyrkes i Stange, og hvilken kvalitet det er på denne jorda. Hele kommunen skal tas i bruk og det skal legges til rette for boligbygging i hele kommunen, men vi ønsker å følge føringene som er gitt om at man prioriterer bygging langs intercity-strekningen med fokus på tettstedene Tangen, Stange og Ottestad.

Vi støtter forslaget om å anlegge en mjøssti fra Gillundstranda til Atlungstad. Vi ønsker også en plan for opprusting av alle kommunale badestrender i kommunen. Forslaget om å bygge båthavn/marina ved HIAS er også viktig og noe vi støtter.

Vi er forundret over at planene om hyttebygging på Tangen er tatt ut av arealplanen. Dette er et område som nå blir tilgjengelig i og med at ny jernbane kommer i nærområdet. En utbygging av hytteområder vil bety mye for næringslivet som skal bygge, infrastrukturen i området og også for forretninger og tettstedets levedyktighet.

Stange kommune har god økonomi, men Høyre er bekymret for høy lånegjeld, og med de investeringsplaner som nå foreligger vil gjelden øke betydelig. Dette er grunnen til at vi stemte for at Tingvold burde selges til en utbygger som kunne bygge flerbruks hus/kulturhus med leiligheter i etasjene over. Kommunen kunne deretter leie kulturhuset uten å måtte øke lånegjelden. Det er etter vår mening ikke noe mål at kommunen skal eie så mange eiendommer, som medfører vedlikeholdskostnader osv i mange år framover. Sannsynligvis vil det også bli utgifter til ansatte som skal drifte flerbrukshuset.

Vi ønsker å redusere eiendomsskatten og på sikt fjerne den helt. Skatten rammer urettferdig da de som har lav inntekt eller pensjon må betale det samme som noen med veldig høye inntekter. Mange som er pensjonister i dag bygde husene sine i 50-60 årene og de har hatt en veldig høy verdistigning. Eiendomsskatten utgjør ca 70 millioner kroner i inntekter pr år for kommunen og det vil være vanskelig å fjerne den over natten. Men en gradvis reduksjon bør være mulig å få til.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00