Svar til Paul Granberg sitt innlegg i HA 15. juni. Granberg hevder at jeg tar feil når jeg hevder at ulven var utryddet i Norge i 1975. Granberg hevder at det kunne finnes ulver i Norge med bakgrunn i den totale mengde meldinger og at dette var en klar indikasjon på at det var en ulv i Norge.

Når Direktoratet for Naturforvaltning ikke har tatt notis av disse «totale mengde meldinger» (1966-1975 var det fire godkjente observasjoner), og registrerte at det fantes en ulv i Rana, så mener jeg at det ikke er holdepunkt for å si at det var ulv der i 1975. Jeg forstår at noen ønsker å tro at vi alltid har hatt en ulvestamme i Norge, men vi må forholde oss til dokumenterte opplysninger.

Når det gjelder ulveobservasjoner gjengitt i rapport nr 33 så er det i tidsrommet 1966- 1975 kun fire observasjoner som er godtatt som observasjoner. I 1976-1979 var det 12 observasjoner som ble godtatt, mens det i 1984 var hele 81 observasjoner som fikk status godtatt. At det kun var fire fra 1966 til 1975 viser jo at det sannsynligvis bare var en ulv som ble observert fire ganger på ni år.

Dette bekrefter min påstand om at det ikke fantes ulv i Norge i 1975. Før man begynte med DNA-registreringer av bjørn, så var det ut fra folks observasjoner registrert et betydelig større antall bjørner i Norge enn det faktisk var. Granbergs forklaring om at det var et mer systematisk registreringsarbeid som var årsak til det økte antall observasjoner av ulv fra 1976 og utover, stemmer ikke med erfaringene med bjørnene.

Granberg skriver i siste avsnitt at jeg påstår feilaktig at du har skrevet at alle observasjoner var gjort på slutten av 70-tallet. Da bør han nok lese innlegget mitt en gang til. I dag er de opprinnelige svenske og norske ulvene utryddet.

Naturen for alle

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00