Trioen Bjørklund, Skjeset og Opaas har lagt ned et fantastisk arbeid med å utrede beste løsning for trasé Øst. Ordfører Busterud har heldigvis kommentert Aud Riseng sitt innspill i saken og det samme har HA gjort på lederplass, skal derfor ikke kommentere dette ytterligere.

Jeg er ikke det minste i tvil: «De tre herrers» utmerkede forslag er ikke lagt på is. Når Øst forhåpentligvis blir blir valgt som trasé gjennom byen vår, er det Hamar kommune som er planansvarlig og da er jeg helt sikker på at dette forslaget vil bli utredet!

Ber derfor om at dere fortsetter det utmerkede arbeidet dere helt frivillig og ulønnet gjør for byen vår, kanskje er det deres forslag som blir blir valgt til slutt.

God sommer med forhåpninger om en jernbanefri strandsone.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00