Det påpeker det Frp-styrte Samferdselsdepartementet i uttalelsen sin om trase for dobbeltspor i Hamar. Departementet viser videre blant annet til:

• I den nåværende kommuneplan legger Hamar til grunn at dobbeltsporet skal gå på bru over Hamar-bukta. Denne planen er fortsatt rettskraftig.

• I den planen legger Hamar også til grunn at stasjonen fortsatt skal ligge i Hamar sentrum.

• Kommunestyrets vedtak 21. desember for trase øst begrenser framtidig togtilbud og gir utilstrekkelig muligheter for godstrafikken.

Flertallet i kommunestyret sa i desember ja til trasé øst sjøl om den ikke var ferdig utredet. Særlig manglet tilsving. Prisen for den er 500 millioner.

Flertallet la dessuten til grunn en kulvert over gårdene Børstad og Tommelstad. Den kulverten koster med et tredje spor der 500 millioner.

Kommunestyrets vedtak 21. desember hadde flere punkter, men ikke noe om behovet for parkeringsplasser ved Vikingskipet, som kommunen eier.

Det behovet er ved store arrangementer et areal som tilsvarer 5,5 fotballbaner. Ifølge Bane Nor er prisen for det en milliard kroner. Det skyldes mye at plassene må være flomsikre, og at de blir liggende under sporene.

Samferdselsdepartementet tilrår at særlig trasé øst blir mer utredet. Det gjelder blant annet by- og knutepunktutvikling og behovet for parkeringsplasser ved Vikingskipet.

Så til noe annet. En talsmann for Nå eller aldri prøver i HA 2. august å bortforklare to svært negative forhold ved aksjonsgruppa som jeg skrev om i et innlegg i avisa dagen før.

Det ene gjaldt seilet utenfor sentrum, som Jernbaneverket (Bane Nor) sa klart at var feilplassert.

– Seilet er feilplassert og gir et fullstendig galt inntrykk av hvordan kulvertløsningen vil bli, sa planleggingssjef Lars Eide i HA 26. november 2016.

Dermed var et hovedkrav som ordfører Einar Busterud (BBL) stilte for å låne det kommunale seilet til Nå eller aldri, brutt. Han lot likevel seilet stå. Refleksjonene gjør seg sjøl.

Før redaktøren slettet dem, kopierte jeg og tok vare på mange av de verste innleggene som ble skrevet på Facebook-sida til folkeaksjonen «Dobbeltspor snarest».

I den samlingen er folk fra Nå eller aldri sterkt representert. Det gjelder særlig en med ei sentral rolle i den aksjonen.

Det er fortsatt åpent når Kommunaldepartementet og regjeringa avgjør trase for dobbeltspor i Hamar.

Jeg håper på en god og renslig videre debatt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00