Kommunene har plikt til å gi mennesker med behov for assistanse mulighet til å leve et aktivt og mest mulig uavhengig liv, til tross for sin funksjonsnedsettelse. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal bidra til dette. Det er brukeren selv, eventuelt med bistand, som organiserer og leder arbeidet med assistentene.

Ordningen med BPA ble rettighetsfestet fra 1. januar 2015 men med begrensinger knyttet til alder, behov og antall timer. Noen brukere fikk en styrket rettsstilling gjennom lovfestingen, men for mange ble muligheten til BPA i realiteten svekket. Pasient- og brukerombudene ga i sin høringsuttalelse til lovendringen uttrykk for bekymring om at lovendringen i realiteten undergraver ordningens innhold og formål.

Vi var kritisk til at kommunene kan spekulere i å gi andre tjenester, ofte i mindre omfang, for å unngå BPA-retten. Det er risiko for at intensjonen om medbestemmelse, frihet og aktiv og selvstendig tilværelse undergraves.

Hos pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland ser vi eksempler på at kommuner har forsøkt å avvikle velfungerende BPA-ordninger, for eksempel i forbindelse med at bruker søker om utvidet timeantall. Kommunen tilbyr å organisere hjelpen på en annen måte. Brukerne opplever ofte at hjelpen blir kvalitativt dårligere. Det er uakseptabelt at muligheten for BPA skal være ulik avhengig av hvilken kommune brukeren er bosatt i, og at kommunene i dag kan velge ikke å tilby ordningen dersom andre løsninger er kostnadsbesparende for kommunen.

Vi har sett økning i antall henvendelser om BPA i Hedmark og Oppland siste år. De henvendelsene vi mottar er oftest svært omfattende og sammensatt. Innholdet i sakene som havner hos ombudet handler også om lang saksbehandlingstid, manglende vedtak, manglende iverksetting, svært mangelfull og i noen tilfeller fraværende kartlegging av behov.

Det er viktig at ordningen med BPA er forutsigbar og i tråd med ordningens opprinnelige intensjon om å styrke funksjonshemmede muligheter til deltakelse i samfunnet, basert på den enkeltes forutsetninger.

Mange kommuner er kommet langt i arbeidet og har etablert gode ordninger i samarbeid med brukerne og pårørende. Likevel opplever vi store forskjeller i hvordan ordningen tilbys, selv om dette både er ønskelig og formålstjenlig for den det gjelder. Flere opplever også at det ikke tas tilstrekkelig hensyn til brukernes individuelle behov og faktiske rett til medvirkning og selvbestemmelse i eget liv.

Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland mener at kommunal saksbehandling i BPA-saker må bli raskere og bedre. Personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse skal få denne tjenesten organisert som BPA når det er den beste løsningen for de det gjelder. Bosted må ikke være avgjørende for retten og muligheten til BPA.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.