Paal Ravnaaas, Nærmiljølistas ordførerkandidat, har et innlegg om Stanges selvbilde i HA 11. april. Ifølge ham må dette selvbildet justeres flere hakk ned. Jeg tar som utgangspunkt i det jeg nå skal si at dette er en opplest og vedtatt strategi for Nærmiljølista, og ikke bare noe Ravnaas har klekket ut på egenhånd.

LES Paal Ravnaas' innlegg her.

Innlegget hans handler i all hovedsak om det vedtatte allaktivitetshuset i Stangebyen, og det handler spesifikt om at nærheten til Hamars herligheter bør legge premissene for hvordan utviklingen i hele Stange kommune bør planlegges.

Ravnaas har med utgangspunkt i Nærmiljølistas eget premiss - Stangebyen bør være en soveby til Hamar – en rekke gode forslag som bygger opp under en slik strategi. De skal jeg la ligge, fordi denne strategien er til de grader nærsynt og koblet opp mot ideen om at Hamars posisjon som Innlandets hovedstad må være det grunnleggende premisset for Stange kommunes egne utviklingsplaner.

Ravnaas sier dette slik i sitt innlegg: «I Ottestad lever vi godt med å være en drabantby til Hamar. Det bør også Stangebyen også kunne klare. Det som preger en god drabantby er gode hverdagsfunksjoner og kort reisevei til heftige opplevelser». Dette er rene ord for penga, og særdeles klargjørende. Vi har fått ei «Drabantbyliste» med en krystallklar strategi. 9. september får Stanges velgere en gylden anledning til å feie denne sovebyfilosofien av banen. Skrekk og gru!

Han skriver «vi» i Ottestad lever godt med å være en drabantby. Dette «vi» er ikke oss, ikke meg som bor i Ottestad, og ikke Stange Arbeiderparti. Vi i Stange Arbeiderparti går ikke til valg på verken å la Ottestad eller Stangebyen bli sovende drabantbyer til herlighetene i Hamar. Vi i Stange Arbeiderparti hilser velkommen den planlagte svømmehallen i Ottestad til en kostnad omtrent lik det all-aktivitetshuset skal koste. Vi vil utvikle hele kommunen, og vi vil kjempe med nebb og klør mot Nærmiljølistas antatte strategi om at Stangebyen og Ottestad skal utvikles slik de mest nærsynte i Ottestad ønsker. Vi vil aldri fremme noe forslag som innebærer at folk fra Ottestad, som bor i gang- og sykkelavstand til Ankerskogen svømmehall, blir henvist dit. Vi går for full rengjøring i egen kommune.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00