Ottestad-folket er som folk flest. Vi aksepterer at skattepengene våre går til ulike formål, inkludert formål vi på kort sikt ikke ser den direkte nytten av. Vi vil ha gode løsninger for fellesskapet. Men da må vi også ha rett til å vurdere nettopp det: Hva er gode løsninger for «hele Stange kommune»?

Det er ikke mulig å diskutere kulturhuset på Tingvold-tomta uten også å komme inn på Stanges selvbilde. «Vi trenger sentrumsfunksjoner» brukes som et argument for kulturhuset. Jaha? Hvilket sentrum? «Vi vil ikke være en soveby for Hamar». Nei vel, hvorfor ikke?

Romedal, Vallset og Tangen har dagligvarebutikk. Hvor mange fra disse bygdene reiser til Stangebyen når de skal handle mer enn dagligvarer? Og hvor mange drar til Hamar? Skal et kulturhus trekke folk fra Tangen, Vallset og Romedal til Stangebyen når de ikke har noe annet der å gjøre i hverdagen? Er dette en god løsning for hele Stange kommune?

I Ottestad lever vi godt med å være en drabantby til Hamar. Det bør Stangebyen også kunne klare. Det som preger en god drabantby er gode hverdagsfunksjoner, og kort reisevei til heftigere opplevelser.

Øvingsrom for kor, korps, band, teater, dans, kulturskolen. Møterom for lag og foreninger. Dette er funksjoner som kan bygges mer effektivt i et moderat bygg - enn i et praktbygg. Bygget bør bygges i tilknytning til ny Romedal/Stange ungdomsskole, og bygget kan brukes i sambruk med nettopp den nye ungdomskolen, eventuelt også med Stange videregående skole. Fin aula med fin scene kan brukes både av skolene, og til konserter og forestillinger. Større arrangementer kan legges til Stangehallen, særlig hvis Stangehallen gis midler til å rustes opp til i større grad å være flerbrukshall.

Området rundt Stangehallen bærer i dag preg av å være en idrettspark. Dette bør utvides og utvikles. Området begrenset av Kristian Fjelds gate, Ljøstadvegen, Georg Fjelds veg og jernbanen inneholder flere fotballbaner, ballbinge og skateanlegg, men også mange jordvoller og mye kratt. Her er plass til mer: Tuftepark, volleyball-, tennis eller badmintonbaner, grillplass, benker, sittegrupper, lekeanlegg, jogge-/skiløype. Ved Stangehallen ligger også et startpunkt til stinettet i skogen sørover mot Våletjern, Russerhula og Tangen. Velfungerende og godt besøkte Frisklivssentralen i Stangehallen kan utvide servicefunksjonene, og danne kjernen i en skole-, kultur- og folkehelsepark.

Til beste for hverdagen til folket i og rundt Stangebyen.

Og til beste for hele Stange kommune.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00