Tunnel gjennom Nes-landet og bru direkte til Gjøvik. Derfra nordover til E6 ved Mjøsbrua. Da er alle tre byene ved Mjøsa koplet sammen i et triangel fra sentrum til sentrum.

Hamar og Gjøvik blir praktisk talt samme by med en avstand fra sentrum til sentrum på ca 20 km. Lillehammer får motorvei direkte til Gjøvik og Hamar.

Inklusiv bruer, så dreier dette seg kun om 35 – 40 km ny motorvei, E6 er allerede i gangsatt.

Alt dtte kan finansieres bare for prisen av dobbeltsporet gjennom Hamar.

Motorvei eller jernbane? Jernbane er et massetransportmiddel og det minst fleksible som finnes. Toget må holde seg på skinnegangen, og stopper et tog av en eller annen grunn så stopper også alle andre.

LES OGSÅ: Den grønne reisen helt i det blå

«Buss for tog» er blitt et begrep, og IC vil ikke avskaffe det.

Er du heldig så stopper toget et sted du kan reddes av buss, men er du på fjellet eller i utmarka så er du prisgitt ute temperaturen, tette toaletter uten mat og drikke.

Er du på veien med buss og noe skjer, kommer ny buss i løpet av noen minutter. Men Hamar får sin IC forbindelse til Oslo og frigjort den gamle stasjonstomta til byutvikling.

Ingen verneinteresser blir utfordret, verken jordvern, Ramsar eller kultur. Toget kan gå gjennom byen på det sporet det har gjort i mer en 100 år. Det får ingen betydning for frekvens eller reisetid til Oslo.

Motorvei vil om få år bare trafikkeres av utslippsfrie biler, også busser og lastebiler. Det er allerede testet el-busser som kan kjøre fra Kristiansand til Tromsø uten opplading!

Langtransport-biler med trekkvogn som kan kjøre ca 50 mil med maks last er leveringsklare i 2019–20.

Teknologi utviklingen av utslippsfri framdrift har for lengst passert jernbane satsingen og vil bare akselerere. Dette vil være et faktum mange år før jernbaneprosjektene er fullført.

Selv godstransporten svikter jernbanen, og det er ikke bare hurtighet og kapasitet på skinnene som er avgjørende, det er i høy grad mangel på fleksibilitet, og det løses ikke av dobbeltspor.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00