Innholdet er en generell tillitserklæring til norske forvaltning og til at departementene, basert på BaneNORs utredninger, vil kunne gjøre et riktig trasévalg for dobbeltsporet gjennom Hamar. Utover det er det egentlig bare et forsøk på å latterliggjøre Nå eller Aldri og en bekreftelse på at Kristiansen kan slå opp betydningen av ordet «manipulere».

Hva er det egentlig han ønsker å formidle? Mener han at vi skal slutte å stille kritiske spørsmål til BaneNOR? Denne virksomheten er stadig i søkelyset for kostnadsoverskridelser, feil anbudsprosedyrer og manglende kontroll på bruk av konsulenter og rådgivere, for å nevne noe. Som kommentar til deres nylig presenterte tilleggsutredninger har Hamar kommune skrevet et svært kritisk brev til kommunaldepartementet, hvor stilles spørsmål ved etatens subjektive og ensidig utredninger. Burde vi ikke kunne forvente noen argumenter også og ikke bare Kristiansen mening og et sitat fra synonymordboka?

Det hadde vært mer interessant om Kristiansen faktisk brukte noen linjer på hvorfor vi burde ha tillit til BaneNOR eller hvorfor løsningen de foreslår er bra for Hamar! Den totale mangelen på gode argumenter fra dem som ønsker dobbeltsporet mellom sentrum og byen representerer en øredøvende stillhet.

Derfor blir deres tilnærming, som fra Kristiansen her, å ta spillerne i stedet for ballen. Fra HA og Kristiansen med fokus «mediegrep» som brukes av Øst-tilhengerne, BaneNOR med angrep på Riksantikvaren innsigelsesrett (hevder at han ikke har oppfylt medvirkningsplikten), manglende utredninger av tilsving for Øst ble trenert basert på «signaler fra Fylkesmannen i Hedmark» og fra utbyggere og næringsinteresser er bekymringen forsinket utbygging om BN ikke får det som de vil.

Hallo Erik Kristiansen, BaneNOR, HA, Festplassen, Smedvig og andre grå eminenser. Har dere ikke skjønt at dette er viktig for folk! Hva med å gå inn i saken og argumentere realiteter. Hva er best i form av muligheter og livskvalitet? Ikke hva som er bra nok, men hva som er best. Ikke for den enkelt interessent, men i et hundreårs perspektiv og for våre etterkommere.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00