Ikke slik med Nå eller aldri (NEA). I kjent stil fortsetter de med sine karakteristikker av dette satans forvaltningsorganet Bane Nor(BN).

26. juni publiseres nok en artikkel, denne gang under overskriften « Spillet om Hamar».

Her heter det at Bane Nor fortsetter sitt underlige maktspill og at de forsøker å manipulere på plass sin egen løsning. Artikkelen er illustrert av to tegninger som kunne blitt tatt rett ut av Hakkebakkeskogen.

Den ene viser monstergrøfta med Buchardts hotell som eneste bygning, en høy tynn sak ytterst i et ellers grønt eldorado som omfatter hele Tyvholmen.

Den andre, med Sea Side park, stasjonen og jernbaneverkstedet som rene museer omsluttet av parker og en liten promenade vises det oss hvordan dette området kan bli hvis dobbeltsporet havner i øst.

Artikkelforfatteren har en venn, får vi høre, som har erfaring fra tunge politiske posisjoner. Han spør seg hvorfor Bane Nor vil seg selv så vondt?

Et statsforetak som turer fram som de selv vil, uten å bry seg om lokalsamfunnene de herjer med. Alle trenger en venn i nødens stund, men hadde det ikke vært et poeng å skaffe seg en kritisk venn?

De får holde på, tenker jeg. Men la oss se på hva dette uttrykket manipulere betyr. Direkte oversatt fra latin så betyr det «håndfull», og kan bli brukt om knep som du foretar med hendene i et stykke arbeid, for å få et godt resultat.

Men det blir også brukt negativt, og da i den mening at man forsøker å påvirke andre ved midler som de ikke har oversikt over og derfor ikke kan verge seg mot.

Jeg har klokkertro på at departementene kommer til å velge den løsningen som best tilfredsstiller de rammebetingelser som er gitt med hensyn til framføring av dobbeltsporet, eller tror Nå eller aldri virkelig at departementene er forsvarsløse institusjoner som ikke kan verge seg mot «kjeltringer» av denne typen?

Og har Nå eller aldri ikke skjønt at de har påtatt seg en umulig dobbeltoppgave?

De skal ikke bare få tilslutning til sitt eget syn når det gjelder det jernbanefaglige, men også politisk begrave et statlig foretak med 4000 ansatte fagfolk som forventes å bli tatt med buksa nede.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00