Det skal visstnok ikke være synderlig forskjell på dagens stasjon og stasjon ved Vikingskipet. Folk bor jo både her og der, og alle kan ikke gå til stasjonen.

Nei, hvis du likevel bruker bil til stasjonen, så betyr det lite om stasjonen ligger midt i byen eller på utsida. Da er du mest opptatt av ledig parkeringsplass. For de som sykler til eller fra toget, betyr det heller ikke så mye. Både Hamar vest, Ridabu og Bekkelaget ligger innafor 15 minutters sykkelavstand til begge stasjonsområder.

Nå viser reisevaneundersøkelser at det er ganske mange av de som stiger av og på toget på Hamar som faktisk går. 42 % kom til fots til stasjonen. 43 % kom i egen bil eller ble kjørt dit. Dersom stasjonen flyttes ut til Vikingskipet, kommer dette forholdet til å forrykkes. Hvis vi sier at 15 minutters gange til toget er akseptabelt, kan en regne med at i 2034 vil 7500 personer bo innafor gangavstand til dagens jernbanestasjon. Med stasjon i øst er tallet 4600.

Noe av det en håper å få ut av milliardinvesteringer i jernbane på Østlandet, er at flere vil velge tog framfor privatbil til jobben. For dagpendlere inn til Hamar vil stasjonsplasseringa ha en helt avgjørende betydning. De som bruker toget til/fra jobb er lite fristet til å gå langt mellom stasjonen og jobben, og de er lite fristet av å gå over på en bybuss på stasjonen for å komme seg på jobben. Innafor 10 minutters gange fra stasjonen er det i dag 8500 arbeidsplasser. I samme avstand fra Vikingskipet er tallet 1600.

Tallene taler for seg. Stasjon ved Vikingskipet betyr at konkurranseforholdet mellom tog og bil går i bilens favør. Var det det vi skulle få ut av jernbanemilliardene?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00