Etter en roligere periode har aktiviteten i spaltene tatt seg opp igjen. Det skyldes antakelsen om en avgjørelse medio august. Argumentene hadde fri flyt før desembermøtet i kommunestyret, der østalternativet fikk solid flertall, nær unisont i den avgjørende avstemningen.

Kommunestyrerepresentantene var godt forberedt. Enkelte har hevdet at det subsidiære flertallet ikke var reelt, siden noen av APs representanter bøyde seg av hensyn til framdrift i prosessen.

Jeg vil anta at flere av de samme sto under press fra AP-veteranene for å stemme vest mot sin overbevisning. Det er ingen hemmelighet at bl.a. Morten Aspeli har opplevd negative reaksjoner for sin stemmegivning da gruppen ble fristilt.

Med spredte innlegg har debatten blusset opp; velforeningene i Østbyen manet i vår til respekt for sentrale avgjørelser (om det skulle bli vest?), mens de selv motarbeider kommunestyret etter beste evne. Kulvertkvartetten forsøker igjen å så tvil om Folkeaksjonens legitimitet og volum.

Gjesteskribenten EK beskriver i kjent og tidvis underholdende stil sin manglende tro på demokratiet. Det kan være nyttig å se på hva som skjedde i Stange nylig, der ledelsen i Nye Veier lot prestisjen fare og bøyde seg for lokale prioriteringer.

De viktigste støttespillerne til «snarestgruppen» var nord for Hamar. Gruppen stemplet Moss som en taperby pga. utsatt jernbaneutbygging. Nå har byen kortest omsetningstid på boliger, et godt parameter for popularitet.

Når kommunene konkurrerer om innflytting og etablering kan vi ikke håpe at fylkes- og kommunetopper fra Ringsaker, Lillehammer og Elverum skal heie på Hamars sak i arbeidet for en attraktiv utvikling.

I HA 11.7. skriver redaktøren at avisen på lederplass har gått for øst. Jeg har registrert det, men det står ikke i forhold til inntrykk som etterlates ved slagsideoppslag fra journalist Haugen og desken, applaudert av de tidligere kollegene Eriksrud og Berntsen.

Debatten er ikke over etter kommunestyrevedtaket den 21.12., det forsøkes å påvirke i en annen retning, og vi kan forvente nye kalkyler som på mystisk vis snur øst fra billigst til dyrest? Prisen bør uansett ikke være det avgjørende.

Siste kommunevalg var på mange måter et trasévalg for Hamar. Vi fikk et flertall som i valgkampen flagget øst. Folkeviljen manifesterte seg den 21.12.16.

Jeg er verken ingeniør eller økonom. Men har arbeidet mer enn 40 år i reisebransjen og mener å ha et kvalifisert syn på hva som er herlighetsfaktorer i en by.

Jeg kjenner ikke til noen steder der en attraktiv strandsone i nyere tid er nedbygget av dobbeltsporet jernbane.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00