Vi trenger de beste til å ta seg av våre nærmeste. Det inkluderer helsefagarbeideren som, sammen med alle de andre yrkesgruppene i helsesektoren, hver dag yter pleie og omsorg av høy kvalitet overfor de som trenger det aller mest.

Vi har hørt fra eksperthold om framskrivingene som viser at Norge vil kunne mangle over 50.000 helsefagarbeiderer i 2035. Det blir tegnet et skremmebilde av eldrebølgen som snart er over oss og som vil kreve uhorvelig mange varme hender og kloke hoder i helse- og omsorgssektoren. Staten har kjørt store kampanjer for å lokke flere unge til helsearbeiderfaget.

Noen helsefagarbeiderer opplever likevel at kompetansen de har ikke blir verdsatt. Og når en får jobb er det sjelden full stilling. Det er en skam.

Kompetansen en helsefagarbeider har etter fire års utdanning og læretid er selvsagt god nok for å kunne jobbe med dagens og morgendagens pasienter. Mange tusen unge og voksne som har oppnådd fagbrev har i dag meningsfulle og viktige jobber der de blir høyt verdsatt, både av pasienter og brukerer, pårørende og kollegaer.

Helsearbeiderfaget ble opprettet i 2006 og erstattet hjelpepleierutdanning og omsorgsarbeiderfaget. Yrkestittelen er helsefagarbeider og en har autorisasjon som helsepersonell. Det er det største yrkesfaget i vidaregående opplæring og har blitt større år for år. Helsefagarbeiderne utgjør selve grunnmuren i de kommunale helse- og omsorgstenestene.

Erstattes av sjukepleierer: En stor del av dagens helsefagarbeidere og hjelpepleiere nærmar seg pensjonsalder. En skulle tro at behovet for å erstatte disse var stort. Det er likevel ikke slik at det automatisk er nyutdannede helsefagarbeidere som får jobbene. Særlig på sykehus blir stillingene gjort om til sykepleierstillinger. Argumentene for hvorfor en heller vil ha sjukepleiere enn helsefagarbeidere er velkjente: Alt har blitt så mye mer komplisert enn det var tidlegere. Fagforbundet mener like fullt at vi trenger både sjukepleiere og helsefagarbeidere.

Stolt yrke: Fagforbundet organiserer de fleste hjelpepleierne og helsefagarbeiderne i Norge. Vi har spurt våre helsefagarbeidere hva som var motivasjonen bak yrkesvalget. Svaret er krystallklart: En helsefagarbeider vil være til stede i enkeltmenneskets liv og bidra til at pasienten eller brukeren får dekket sine grunnleggende behov og får en meningsfull hverdag.

Vi trenger fagfolk med akkurat den type motivasjon og kompetanse. Inngrodde forestillinger om at det bare er universitets- og høyskoleutdannede som kan gjøre en god jobb i helsevesenet, må bort.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00