I disse dager foregår det en debatt om bompenger til den nye E6 forbi Hamar. Det er de som bruker veien som skal være med på å nedbetale kostnadene gjennom 15 – 20 år.

De fleste er av den oppfatning at det blir dyrt å kjøre på E6 - selv korte kjørestrekninger for de som må kjøre til jobb, hente og bringe barn i barnehager, trening osv. Dette er jeg helt enig i.

Det er en ting som forundrer meg, og sikkert mange med meg. Hvorfor skal ikke el-bilene være med på å betale ned de nye veiene, når de benytter veien på lik linje med andre biler? El-bilen har da fire hjul som andre biler og vinterdekk med og uten pigger. De sliter like mye på veidekket som andre biler og det virvler opp veistøv på lik linje med bensin og dieselbiler.

I dag er det over 50.000 el-biler som kjører gratis på veiene. Er det ikke nå på tide at de også er med på å betale sin del av slitasjen på veien og ikke bare være snyltere på oss andre som betaler bomavgiften?

En el-bil er vel ikke så miljøvennlig som man ønsker å tro, om man tar med produksjon av bilen, produksjon av strømmen som den bruker (gratis) og innlevering for opphugging når den tiden kommer?

Jeg synes det nå er på tide at myndighetene gjør de endringer som skal til for at el-bilene betaler for seg som andre biler.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00