Dette tar ikke Bane Nor med seg videre i vurderingene sine. Er det fordi det ikke passer inn, og at det er bedre å bruke de to ytterpunktene «sentral/urban» og «perifer»?

Fagrapporten sier helt klart «Det er to alternative stasjonslokaliseringer for Hamar. Alternativ Øst faller inn under definisjonen semiurban, mens Alternativ Vest faller inn under en urban stasjonsplassering».

Da er det helt feil at Bane Nor og andre vest-tilhengere hele tiden påstår at en jernbanestasjon ved Vikingskipet blir en perifer stasjonsplassering.

Semiurbane stasjoner får en helt annen og positiv behandling i denne rapporten enn de perifere. Derfor er dette viktig.

På bakgrunn av undersøkelsen Bane Nor fikk gjort på to dager i april/mai 2019, opplyser de at 42 prosent av passasjerene gikk til stasjonen på Hamar.

Det er imidlertid ikke grunnlag for å si at dette gjelder som et snitt for hele året.

En undersøkelse på åtte ulike tog til/fra Hamar stasjon på flere ulike dager i desember 2016, viste at 18 prosent gikk til/fra togene. Så her er det behov for bedre undersøkelser på ulike årstider, ukedager mv..

Bane Nor sier også at 60 prosent av reisene er relatert til bosteder på Hamar, mens 40 prosent er relatert til arbeidsplasser på Hamar.

I en video Bane Nor har fått laget om Hamar-rapportene slår Bane Nor fast:

«Hamar er en viktig innpendlingsby. Nesten 4.000 passasjerer bruker Hamar stasjon hver dag. Godt over halvparten er jobbreiser. Den vanligste måten å komme seg til og fra stasjonen på, er ved å gå. De som reiser til byen, skal stort sett nær stasjonen.»

Her underslår man fakta når man ikke får frem at utpendlingen fra Hamar er klart størst ettersom 60 prosent av reisene går fra Hamar. De 4.000 passasjerene må gjelde alle passasjerer og ikke bare innpendlingen til Hamar stasjon.

Bane Nor slår også fast at «hoveddelen av de reisende sørover skal til Oslo S. Det er i tillegg en god del som skal til Skøyen stasjon og lengre vest».

For Hamar som by og kommune – og for kommunene rundt som bruker Hamar stasjon – er det viktigst at jernbanen brukes av de som er bosatt her. Det er disse som gir skatteinntekter og som bruker penger og lever her.

Det er bra at arbeidsplasser her er attraktive og at man får tak i kvalifisert arbeidskraft utenfra og som bruker toget. Men viktigst er det at folk bor og lever her! Og at de bruker toget mest mulig til arbeids- og fritidsreiser.

Jeg har selv dagpendlet fra Ridabu til Oslo i 16 år og selvsagt brukt toget mellom Hamar og Oslo.

De fleste reiser langt når de først reiser med tog fra Hamar. Da oppsøker man stasjonen der den er. Dette har jeg inntrykk av at gjelder for de fleste togpendlere (som gjerne har månedskort).

At avstanden til stasjonen øker med noen hundre meter for de som bor i sentrumskjernen, er det derfor lite trolig påvirker om de reiser med toget (som regel langt) eller ikke.

Andre, både i Hamar og også i de viktige boligområdene i Stange og Ringsaker som sogner til Hamar, får kortere og lettere tilgang til en stasjon ved Vikingskipet.

Dette og mer til, «glemmer» Bane Nor å ta hensyn til.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00