I Aftenposten 30. juli skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen:

«Nødvendig vedlikehold skaper ulemper for passasjerene. På jernbanenettet har vi dessverre få omkjøringsmuligheter, slik det er på veinettet. Arbeidsfolk kan ikke jobbe på linjen samtidig som togene går».

Dette er det viktig å huske på når nye trasé for dobbeltsporet gjennom Hamar skal velges. Følger man Bane Nors ønske vil Dovrebanen bli stengt i lange perioder mens dagens stasjonsspor skiftes ut og nye spor bygges nordover, tett opp til dagens enkeltspor.

Det betyr mange «buss for tog» for folk og mange tunge vogntog på E6 med alle de omkostninger det på flere måter er for alle berørte.

Velger man derimot trasé Øst med ny stasjon ved Vikingskipet, i tråd med et nærmest enstemmig kommunestyrevedtak, kan man bygge hele anlegget fra Åkersvika til Brumunddal uten å komme i konflikt med den daglige driften på Dovrebanen, bortsett fra sammenkobling i begge ender når hele strekningen ellers er ferdigstilt.

Med tanke på anleggsarbeid over kanskje fem-seks år, burde anbefalingen fra samferdselsminister Solvik-Olsen til kollega Jan Tore Sanner være enkel.

Billigst blir det også, selv om Bane Nor den siste tiden har justert sine behov og prisanslag, billigere for Vest og dyrere for Øst. Disse behovsendringene og regnestykkene er det mange som stiller store spørsmålstegn ved.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00