Pensjonistpartiet er krystallklart på at en østlig jernbanetrase gjennom Hamar tilfredsstiller alt det vi står for.

Å åpne byen mot Mjøsa er fremtidsrettet, det fremmer folkehelsen og sist, men ikke minst det gir livsglede å kunne se og oppleve Mjøsa uten å forstyrres av stor togtrafikk.

Fremtidig jernbanetrase gjennom Hamar bør etter Pensjonistpartiets mening oppta langt flere enn innbyggerne i Hamar.

Pensjonistpartiet har som eneste politiske parti programfestet at vi vil arbeide for å gjenåpne Solørbanen for persontrafikk. Persontrafikken på denne banen ble nedlagt i 1994. En østlig jernbanetrase gjennom Hamar åpner for en mye bedre togforbindelse til Elverum og Østerdalen.

Det er alt vedtatt at det skal bygges en tilsving på jernbanen i Elverum og i Kongsvinger for å bedre forholdene for godstransporten, spesielt tømmertransporten til Karlstad i Sverige.

Å utnytte denne utbedringen også til å gjenåpne persontrafikken på Solørbanen er vesentlig for oss i Pensjonistpartiet.

Persontrafikk på Solørbanen er viktig for utviklingen av hele Kongsvinger-regionen fra Kongsvinger til Elverum.

Det er også viktig for resten av fylket, spesielt for Hamarregionen da det åpner for persontrafikk på tog om Elverum og Kongsvinger til Sverige. Det vil også åpne for direkte persontrafikk på tog fra Kongsvingerregionen til Gardermoen.

Valg av østlig jernbanetrasé i Hamar og åpning av persontrafikk på Solørbanen vil utvikle hele fylket. Det er miljøvennlig, fremtidsrettet og vil binde hele fylket sammen på en mye bedre måte enn i dag.

Det vil også være viktig i kampen for å beholde og videreutvikle togtrafikken på Kongsvingerbanen og videre inn i Sverige til Stockholm.

Vi Pensjonistpartiet er opptatt av å se hvordan enkeltvedtak kan påvirke og forsterke andre vedtak for å utvikle hele Hedmark

Dette er et godt eksempel på det. Riktig valg av jernbanetrase gjennom Hamar og persontrafikk på Solørbanen kan ha stor betydning for utviklingen av hele fylket.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00