I Hamar Arbeiderblad onsdag gjør planleggingssjef i Bane NOR InterCity Lars Eide et tappert forsøk på å imøtekomme det han kaller faktafeil om jernbane i Hamar. Etter å ha lest innholdet må vi spørre om Bane NOR i det hele tatt er i stand til å ta regi.

Selv et uttrykt ønske fra regjeringen om jernbane i korridor Øst ser ikke ut til å gjøre noe inntrykk på Eide og Bane NOR. Derfra argumenteres det fortsatt for korridor Vest, som om vi har med særlig tungnemme folk å gjøre i kommunestyre, departement og regjering. Det lyser av en optimistisk tro på at bare dette blir forklart grundig nok vil både Hamar by og de besluttende myndigheter slå seg til ro med at «Vest er best».

Vantro blir vi vitne til et statsforetak som tramper frem i eget, uforstyrrelig trav og ser ut til å ha glemt at det kan være andre perspektiver på infrastruktur og byutvikling enn det man ser gjennom et kupévindu, for å sitere Hamars ordfører.

Er det snart på tide at Bane NOR tar innover seg at våre øverste besluttende myndigheter faktisk har vært helt klare i sin bestilling? De har ganske sikkert sett og hørt argumentene fra begge sider, inkludert tidligere beslutningsgrunnlag og argumentasjon fra Bane NOR. På tross av dette har Regjeringen altså vendt blikket østover.

Når nå Hamar kommune skal bestille nye og grundigere utredninger, er det med stor skepsis og ulyst vi ser frem til Bane NORs bidrag. Med de holdningene Eide legger for dagen er vi tvilende til om det overhodet er mulig å få en uhildet utredning fra den kanten.

Derfor er vi svært glad for at Hamar kommune skal sitte i førersetet i resten av dette arbeidet, og vi forventer at Bane NOR nå samarbeider med kommunen og gjør den jobben de har fått i oppgave å gjøre med å utrede Øst slik Regjeringen etterspør. Det er rett og slett på tide at Bane NOR fullfører den jobben de har blitt bedt om.

For det siste vi trenger nå, er flere omkamper!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00